งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและการประยุกต์ใช้ หลักสูตรเว็บออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล On the Design and Application of an Online Web Course for Distance Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและการประยุกต์ใช้ หลักสูตรเว็บออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล On the Design and Application of an Online Web Course for Distance Learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและการประยุกต์ใช้ หลักสูตรเว็บออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล On the Design and Application of an Online Web Course for Distance Learning

2 บทนำ ด้วยกระบวนการของคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การ เรียนรู้ทางไกลแบบออนไลน์จึงกลายเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ ด้วยความ เกี่ยวข้องของเทคโนโลยีและสังคมใหม่ ๆ อย่าง ต่อเนื่อง การศึกษาที่ต่อเนื่องจึงปรากฏขึ้นเป็น ส่วนที่ขาดไม่ได้และเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตประจำวัน Tsinghua University, Beijing ( มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน ) แห่ง เดียวนั้น มีนักเรียนมากกว่าหมื่นคน ( ทั่วประเทศ ) ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทผ่าน ทางการเรียนรู้ทางไกล ด้วยการลงทะเบียนกับ สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Tsinghua University, Beijing

3 การพิจารณาด้านการออกแบบ โดยทั่วไป คุณสมบัติตามที่คาดหวังและปัจจัยที่ได้ ถูกนำไปพิจารณา วิธีการแบบใหม่ของการศึกษาหลักสูตร ออนไลน์ มีคุณสมบัติ / จุดเด่นของตัวเอง นอกจากนี้ การออกแบบหลักสูตรออนไลน์ มีอิทธิพลที่สำคัญ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการเรียนการสอนและผลกระทบของ การศึกษา มีการให้การอภิปรายโดยสรุปใน ตารางที่ 1 ต่อไปนี้

4 ตารางที่ 1 คุณสมบัติของหลักสูตรและ ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการออกแบบ หลักสูตรออนไลน์ ปัจจัย สถานที่ให้บริการ แหล่งข้อมูล องค์กร เนื้อหา โครงสร้าง หลักสูตร การนำทาง หลักสูตร การแสดง เนื้อหา แสดงแนวโน้มปัจจุบันในการ พัฒนาของระเบียบวินัย X X โครงสร้างและเนื้อหาของ หลักสูตรอาจจะขยายได้อย่าง ง่ายดาย X X X แรงจูงใจของนักเรียนนักศึกษา X X ผู้ใช้งานร่วมแบ่งปันทรัพยากร X ตอบโต้ได้ง่าย X X X สนับสนุนการทำงานร่วมกัน X “X” จะเป็นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องควรจะต้อง มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการออกแบบหลักสูตร ออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและการประยุกต์ใช้ หลักสูตรเว็บออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล On the Design and Application of an Online Web Course for Distance Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google