งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 E-learning คืออะไร  คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอน ในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " E-learning คืออะไร  คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอน ในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  E-learning คืออะไร  คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอน ในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่าย อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณ ดาวเทียม ( Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการ เรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทย ในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web- Based Learning), การเรียนออนไลน์ ( On- line Learning) การเรียนทางไกลผ่าน ดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่าน ออนไลน์ เป็นต้น

3  ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e- Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึง เทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการ งานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะ ออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี - รอม ก็ได้ และที่ สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e- Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)

4  คำว่า e-Learning นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียง กันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning ( การเรียนทางไกล ) Computer based training ( การฝึกอบรมโดยอาศัย คอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning ( การเรียนทางอินเตอร์เนต ) เป็น ต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของ e- Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วย ตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอด เรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการ นำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และ การเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูป ของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบ ปฎิ สัมพันธ์ได้

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt  E-learning คืออะไร  คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอน ในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google