งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 แนะนำระบบ LMS ระบบ เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บ อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ โดยผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอนของรายวิชาใส่ไว้ในระบบ ผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ทุกที่ทุกเวลา

3 จุดเด่นของระบบ LMS@PSU
Forum การสื่อสารในชั้นเรียนผ่านกระดานเสวนา Assignment การสั่งและส่งงานแบบออนไลน์ Quiz แบบทดสอบความรู้สำหรับผู้เรียน

4 ประโยชน์จากการใช้งานระบบ LMS@PSU
ผู้สอนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกำหนดโครงสร้างของเนื้อหาเตรียมเอาไว้ในระบบ นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถศึกษาบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเชื่อมต่อระบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต สามารถทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนได้หลากหลายขึ้น จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบ ทำรูปแบบการสอนให้ทันสมัยกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ให้มีความก้าวล้ำเทคโนโลยีในยุคอิเล็กทรอนิกส์

5 จำนวนรายวิชาทั้งหมดในระบบ LMS@PSU
หมายเหตุ การนับรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 2472 รายวิชา


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google