งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ LMS@PSU โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 แนะนำระบบ LMS ระบบ LMS@PSU เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนการ สอนผ่านเว็บ อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการสนับสนุนการ เรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ โดยผู้สอนสามารถ นำเนื้อหาและสื่อการสอนของรายวิชาใส่ไว้ในระบบ LMS@PSU ผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่ ผู้สอนเตรียมไว้ทุกที่ทุกเวลา

3 จุดเด่นของระบบ LMS@PSU Forum – การสื่อสารในชั้นเรียนผ่านกระดานเสวนา Assignment – การสั่งและส่งงานแบบออนไลน์ Quiz – แบบทดสอบความรู้สำหรับผู้เรียน

4 ประโยชน์จากการใช้งานระบบ LMS@PSU ผู้สอนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกำหนดโครงสร้าง ของเนื้อหาเตรียมเอาไว้ในระบบ นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถศึกษา บทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเชื่อมต่อระบบผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต สามารถทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนได้ หลากหลายขึ้น จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มี อยู่ในระบบ LMS@PSU

5 จำนวนรายวิชาทั้งหมดในระบบ LMS@PSU หมายเหตุ การนับรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบตั้งแต่เปิดใช้ งานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2554 มี จำนวนทั้งสิ้น 2472 รายวิชา


ดาวน์โหลด ppt ระบบ โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google