งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา ทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอน กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา ทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอน กลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา ทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอน กลาง

2 ครู

3 นักเรียน

4 ชุมชน ผู้ปกครอง เศรษฐกิจ การเคลื่อน ย้ายแรงงาน

5 แนวทาง การแก้ปัญหา กรอบแนวคิดของโรงเรียนบ้านดอนกลาง

6 คุณภาพ ชีวิต นักเรียน แนวทาง กลุ่มคุณภาพ สู่การจัดการ เรียนรู้ แนวทางการ มีส่วนร่วม แนวทาง คุณธรรม การกระจาย อำนาจ

7 โรงเรียน คุณภาพ 4 โรงเรียน

8 แนวทาง คุณธรรม ตามหลัก ศาสนาพุทธ ตามหลัก คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ ตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียง

9 แนวทางการ มีส่วนร่วม ของ ผู้ปกครอง ร่วมคิด ร่วม วางแผน ร่วม ติดตาม นิเทศก์ ร่วม ประเมิน ร่วม ภาคภูมิใจ

10 แนวทางกลุ่ม คุณภาพสู่ การจัดการ เรียนรู้ คัดกรอง ครู รับ นโยบาย จัดทำ โครงสร้าง ติดตาม ผล นำเสนอ ผลสู่สา ธารณ

11 ..... โรงเรียนบ้านดอนกลาง พัฒนาแนวทางเพื่อเป้าหมายทางการศึกษา... อย่างแท้จริง อนาคต

12 โรงเรียนสัมมา อาชีพ โรงเรียนต้นกล้า ความดี โรงเรียนเด็กดี โรงเรียนพลัง แผ่นดิน

13 งบประมาณ จัดทำ หลักสูตร โรงเรียนย่อย บริหารการ จัดเรียน การสอน

14


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา ทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอน กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google