งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ … กิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา... ชื่อครูผู้สอน...... ครูไพรวัลย์ พิมพ์โสดา...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ … กิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา... ชื่อครูผู้สอน...... ครูไพรวัลย์ พิมพ์โสดา..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ … กิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา... ชื่อครูผู้สอน...... ครูไพรวัลย์ พิมพ์โสดา...

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์และกิจกรรมของคนใน ชุมชนในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย บทบาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง ชุดกิจกรรม ผลงาน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ … กิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา... ชื่อครูผู้สอน...... ครูไพรวัลย์ พิมพ์โสดา...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google