งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้…กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา... ชื่อครูผู้สอน......ครูไพรวัลย์ พิมพ์โสดา...

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์และกิจกรรมของคนในชุมชนในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย บทบาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง ชุดกิจกรรม ผลงาน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google