งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ผู้บริหารโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ผู้บริหารโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ผู้บริหารโรงเรียน

3 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( อาคารเรียน ) แบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้อง สร้างพ. ศ.2529 งบประมาณ 560,000 บาท

4 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( อาคารเรียน ) แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้อง สร้างพ. ศ.2533 งบประมาณ 631,300 บาท

5 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( อาคารเรียน ) แบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้อง สร้างพ. ศ.2534 งบประมาณ 813,000 บาท

6 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( อาคารเรียน ) อาคารอนุบาล ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ. ศ.2549 งบประมาณ 350,000 บาท ( เงิน ระดมทุน )

7 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( อาคารประกอบ ) โรงอาหารชั่วคราว สร้าง พ. ศ.2534 งบประมาณ 100,000 บาท

8 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( อาคารประกอบ ) แบบ สปช. 202/26 สร้างพ. ศ.2528 งบประมาณ 200,000 บาท

9 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( ห้องส้วม ) ห้องส้วม แบบ สปช. 601/2526 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้างพ. ศ.2530 งบประมาณ 40,000 บาท

10 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ( ห้องส้วม ) ห้องส้วม แบบ สปช. 601/2542 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้างพ. ศ.2530 งบประมาณ 101,000 บาท

11 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพล ศึกษา สร้างพ. ศ.2551 งบประมาณ 121,000 บาท

12 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 พิเศษ ความจุ 30 ลบ. ม. สร้างพ. ศ.2530 งบประมาณ 35,000 บาท

13 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 พิเศษ ความจุ 30 ลบ. ม. สร้างพ. ศ.2531 งบประมาณ 35,000 บาท

14 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

15 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3

16

17

18 ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

19 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน โครงงาน

20 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน ชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

21 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน ชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

22 โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน ชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านม่วง อ. สะเดา จ. สงขลา สพท. สข.3 ผู้บริหารโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google