งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการก่อสร้าง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการก่อสร้าง 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการก่อสร้าง 1

2 ความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2551
ความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2551

3 สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2551
ที่ งาน / โครงการ งปม. ( ล้านบาท ) การเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย (%) ผลการปฏิบัติงาน (%) หมายเหตุ 1 ฝายบ้านสามร้อยไร่ อ.เมือง 100 ถ่ายโอนให้ อบต.หนองปลา ไหล เมื่อวันที่ 30 ก.ค.51 2 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านลำทหาร อ.เมือง 7.6735 ถ่ายโอนให้ อบต.บ้านเก่า เมื่อวันที่ 26 พ.ค.51 3 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำสมอ อ.ไทรโยค 6.3560 6.3541 99.97 4 ระบายน้ำและสระเก็บน้ำโรงเรียนวังปลาหมู อ.เมือง 4.9955 0.0606 1.21 40 5 ระบายน้ำและสระเก็บน้ำโรงเรียนวังปลาหมู ระยะ 2 อ.เมือง 2.6640 1.1218 42.11 35 6 ฝายทดน้ำบ้านหนองรีอันเนื่องมาจาก- พระราชดำริ อ.บ่อพลอย 65.17 48 งปม.ทั้งสิ้น ( กลุ่มกิจกรรมพิเศษ 0.1 ล้านบาท /สำนักเครื่องจักรกล ล้านบาท/สชป ล้านบาท) 7 ฝายทดน้ำบ้านลำเหยอันเนื่องมาจาก- 43.74 8.50 งปม.ทั้งสิ้น ( กลุ่มกิจกรรมพิเศษ 0.1 ล้านบาท /สำนักเครื่องจักรกล ล้านบาท/สชป ล้านบาท) สรุปภาพรวม 64.21 49.01 สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2551

4 ฝายบ้านสามร้อยไร่ งานป้ายทางเข้าโครงการ งานป้ายชื่อโครงการ
กรรมการตรวจการจ้าง ตรวจงาน งานทรบ. กิจกรรมตัวฝาย งานทดสอบดินถมบดอัดแน่น ฝายบ้านสามร้อยไร่

5 งานทรบ. และหินเรียงหน้าฝาย งานทรบ.และหินเรียงท้ายฝาย
งานขุดลอกหน้าฝาย งานท่อลอดถนน งาน ทรบ. กิจกรรมตัวฝาย งานทรบ. และหินเรียงหน้าฝาย งานทรบ.และหินเรียงท้ายฝาย ฝายบ้านสามร้อยไร่

6 ขุดดินเพื่อเตรียมวางท่อ
งานวางท่อ อาคาร AIR VENT Ø 200 จุดจ่ายน้ำ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านลำทหาร

7 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำสมอ
อาคาร Blow Off Ø 200 อาคารท่อแยก จุดจ่ายน้ำ คสล. หุ้มท่อลอดลำห้วย เสาคสล. แนวท่อส่งน้ำ อาคาร AIR VENT Ø 200 อาคารปลายสาย ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำสมอ

8 ฝายทดน้ำบ้านหนองรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9 ฝายทดน้ำบ้านลำเหยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

10 ระบายน้ำและสระเก็บน้ำโรงเรียนวังปลาหมู

11 ระบายน้ำและสระเก็บน้ำโรงเรียนวังปลาหมู ระยะ 2

12 จบการนำเสนอ โครงการก่อสร้าง 1


ดาวน์โหลด ppt โครงการก่อสร้าง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google