งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้ โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำ บง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : เทศบาลตำบลคำบง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลคำบง หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลคำบง ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2553 ( 1 ก. พ.2553 ถึง 26 ม. ค. 2554) งบประมาณ : 17,640,000 บาท ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้ โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำ บง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : เทศบาลตำบลคำบง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลคำบง หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลคำบง ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2553 ( 1 ก. พ.2553 ถึง 26 ม. ค. 2554) งบประมาณ : 17,640,000 บาท

2 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลคำบง

3 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลคำบง

4 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลคำบง

5 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้ โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2551 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2552 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่า คันโท อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : บ้านท่าคันโท ม.1 เทศบาลตำบลท่าคันโท อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าคันโท หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าคันโท ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2552 งบประมาณ : 20,900,900 บาท ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้ โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2551 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2552 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่า คันโท อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : บ้านท่าคันโท ม.1 เทศบาลตำบลท่าคันโท อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าคันโท หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าคันโท ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2552 งบประมาณ : 20,900,900 บาท

6 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

7 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

8 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

9 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลท่าคันโท

10 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้ โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนา ขาม อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : บ้านคำอีหงส์ ม.1 ต. นาขาม อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนาขาม หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนาขาม ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณ : 13,655,000 บาท ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้ โครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ) ดำเนินการออกแบบ ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนา ขาม อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง : บ้านคำอีหงส์ ม.1 ต. นาขาม อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนาขาม หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนาขาม ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณ : 13,655,000 บาท

11 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลนาขาม

12 รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลนาขาม


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปี 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ( ภายใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google