งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,228.5 ม. ม. 2523 2533 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,228.5 ม. ม. 2523 2533 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,228.5 ม. ม. 2523 2533 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 2521 1,290.5 ม. ม. 1,187.9 ม. ม. 1,267.8 ม. ม. 1,318.3 ม. ม. 2544

2 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,312.2 ม. ม. 2521 2539 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 2519 1,296.7 ม. ม.1,288.0 ม. ม. 1,357.0 ม. ม. 1,271.5 ม. ม. 2523 2526

3 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,145.6 ม. ม. 2518 2531 2538 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 2517 1,149.4 ม. ม. 1,070.8 ม. ม. 1,133.5 ม. ม. 1,158.0 ม. ม.

4 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,113.3 ม. ม. 2518 2531 2537 2539 2545 2549 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 2517 2544 1,062.2 ม. ม. 1,130.9 ม. ม. 1,159.9 ม. ม. 1,084.8 ม. ม.

5 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,159.3 ม. ม. 2518 2519 2523 2538 2542 2544 2545 2549 2554 2537 1,247.9 ม. ม. 1,169.2 ม. ม. 1,306.9 ม. ม. 1,303.9 ม. ม. ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

6 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,236.6 ม. ม. 2518 2523 2537 2538 2539 2542 2543 2545 2549 2553 2554 1,126.2 ม. ม. 1,080.9 ม. ม. 1,141.1 ม. ม. 1,127.6 ม. ม. ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

7 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,099.1 ม. ม. 2517 2526 2531 2538 2539 2542 2551 2553 2554 2541 2519 1,126.2 ม. ม. 1,080.9 ม. ม. 1,141.1 ม. ม. 1,127.6 ม. ม. ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ของเดิม

8 ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,099.1 ม. ม. 2517 2526 2531 2538 2539 2542 2551 2553 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 2541 2519 1,126.2 ม. ม. 1,080.9 ม. ม. 1,141.1 ม. ม. 1,121.1 ม. ม.


ดาวน์โหลด ppt ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,228.5 ม. ม. 2523 2533 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google