งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,228.5 ม. ม. 2523 2533 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,228.5 ม. ม. 2523 2533 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,228.5 ม. ม ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ,290.5 ม. ม. 1,187.9 ม. ม. 1,267.8 ม. ม. 1,318.3 ม. ม. 2544

2 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,312.2 ม. ม ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ,296.7 ม. ม.1,288.0 ม. ม. 1,357.0 ม. ม. 1,271.5 ม. ม

3 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,145.6 ม. ม ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ,149.4 ม. ม. 1,070.8 ม. ม. 1,133.5 ม. ม. 1,158.0 ม. ม.

4 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,113.3 ม. ม ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ,062.2 ม. ม. 1,130.9 ม. ม. 1,159.9 ม. ม. 1,084.8 ม. ม.

5 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,159.3 ม. ม ,247.9 ม. ม. 1,169.2 ม. ม. 1,306.9 ม. ม. 1,303.9 ม. ม. ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

6 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,236.6 ม. ม ,126.2 ม. ม. 1,080.9 ม. ม. 1,141.1 ม. ม. 1,127.6 ม. ม. ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

7 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,099.1 ม. ม ,126.2 ม. ม. 1,080.9 ม. ม. 1,141.1 ม. ม. 1,127.6 ม. ม. ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ของเดิม

8 ฝนเฉลี่ยปี ประมาณ 1,099.1 ม. ม ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ,126.2 ม. ม. 1,080.9 ม. ม. 1,141.1 ม. ม. 1,121.1 ม. ม.


ดาวน์โหลด ppt ฝนเฉลี่ยปี 2516-2551 ประมาณ 1,228.5 ม. ม. 2523 2533 2542 2543 2545 2551 2554 ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google