งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT. ปี 2011* ปี 2012 (e) GDP,current prices,bil Eur. (US $ Billion) 148 (208.08 )155.2 (215.8) GDP per capita Eur. ( US $ ) 14,800 (20,808 ) 14,830.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT. ปี 2011* ปี 2012 (e) GDP,current prices,bil Eur. (US $ Billion) 148 (208.08 )155.2 (215.8) GDP per capita Eur. ( US $ ) 14,800 (20,808 ) 14,830."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT

2 ปี 2011* ปี 2012 (e) GDP,current prices,bil Eur. (US $ Billion) 148 (208.08 )155.2 (215.8) GDP per capita Eur. ( US $ ) 14,800 (20,808 ) 14,830 (21,850) Real GDP growth (%)1.7%0.2% Consumer price inflation (av; %) 1.9%3.3% Public debt to GDP41.2%42.4% Unemployment rate6.7%7.0%

3 จุดแข็งจุดอ่อน 1. มีระบบการเมืองและสถานะทาง เศรษฐกิจที่มั่นคง 1. ปัจจุบัน ภาครัฐและเอกชน พยายามลด การใช้จ่ายมากขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อเริ่ม สูงขึ้น 2. ที่ตั้งของประเทศเป็นจุดศูนย์กลาง ภูมิภาคยุโรป 2. ยังคงพึ่งพาอุตสาหกรรมดั้งเดิมเป็นหลัก และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ค่อนข้าง น้อย 3. รัฐบาลกำหนดยุทธศาตร์ด้านการค้า ให้ เป็นประเทศศูนย์กลางการค้า (Trading Country) ในยุโรป กลางและตะวันออก 3. รายได้หลักจากการส่งออก ร้อยละ 68 ของ GDP คู่ค้าสำคัญคือ กลุ่ม EU ร้อยละ 82 4. สาธารณรัฐเช็ก เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ ไทยอันดับที่ 7 ในกลุ่มภูมิภาคยุโรป 27 ประเทศ 4. ความยืดเยื้อของ ขั้นตอนการลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Agreement on Economic Co- operation) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการลง นามกัน

4 โอกาสอุปสรรค 1. เป็นประตูการค้า สู่ตลาดที่มี ประชากรรวมกว่า 500 ล้านคน ใน กลุ่มอียู 27 ประเทศ 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2012 คาดว่าจะขยายตัวลดลง เหลือเพียงร้อยละ 0.2 เท่านั้น 2. อัตราของมาตรฐานการครองชีพ ขยายตัวดีขึ้น 2. ค่าของเงินคอรูน่า ของ สาธารณรัฐเช็ก เริ่มมีความอ่อนตัว ลง 3. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ การส่งออก ยังขยายตัวได้ดี 3. ไทยมีการแข่งขันสูงจากประเทศ ในภูมิภาคเอเซีย เช่น จีน, เวียดนาม 4. ประเทศไทยเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสอง รอง จากตุรกี


ดาวน์โหลด ppt SWOT. ปี 2011* ปี 2012 (e) GDP,current prices,bil Eur. (US $ Billion) 148 (208.08 )155.2 (215.8) GDP per capita Eur. ( US $ ) 14,800 (20,808 ) 14,830.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google