งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิก ที่นี่  ในด้านการลงทุน ทั้งเวียดนามและประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเข้าไปลงทุนในเวียดนามโดยเวียดนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิก ที่นี่  ในด้านการลงทุน ทั้งเวียดนามและประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเข้าไปลงทุนในเวียดนามโดยเวียดนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 คลิก ที่นี่

5

6  ในด้านการลงทุน ทั้งเวียดนามและประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเข้าไปลงทุนในเวียดนามโดยเวียดนาม จะสามารถดูดซึมเทคนิค วิทยาการและเทคโนโลยีที่ผ่าน มากับการลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ ของการร่วมทุน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการผลิตของ เวียดนาม และขณะเดียวกัน นับตั้งแต่เวียดนามเปิดประเทศและประกาศกฎหมาย ว่าด้วยการลงทุนต่างชาติ ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็ ให้ความสนใจลพยายามแสวงหาโอกาสเข้าไปลงทุนใน เวียดนาม ทั้งนี้เพราะอาเซียนก็สนใจในผลประโยชน์ทาง เศรษฐกิจด้วยเช่นกันทั้งด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากเวียดนามเป็นตลาดใหญ่มีประชากรถึง 73 ล้านคน มีความสมบูรณ์ทางทรัพยาธรรมชาติ มี แรงงานที่มีศักยภาพและมีราคาถูก การมีเวียดนามเป็น สมาชิกเพิ่มขึ้นจะทำให้อาเซียนมีประชากรเพิ่มเป็น 420 ล้านคน และจะมีผลผลิตมวลรวมภายในถึง 500 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ อันจะทำให้อาเซียนมีศักยภาพ ในการขยายตัวกางเศรษฐกิจได้มากขึ้นไปอีกอาเซียน

7

8

9

10 video asian


ดาวน์โหลด ppt คลิก ที่นี่  ในด้านการลงทุน ทั้งเวียดนามและประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเข้าไปลงทุนในเวียดนามโดยเวียดนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google