งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : ผลของการส่งออกต่อการ ขยายตัวของ GDP NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : ผลของการส่งออกต่อการ ขยายตัวของ GDP NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : ผลของการส่งออกต่อการ ขยายตัวของ GDP NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์

2 Key Assumptions 1  เศรษฐกิจโลกจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปี 2012 และจะดีขึ้นในปี 2013 ส่งผลต่อมูลค่าการค้าโลกและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะ ค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นช้า ๆ ในปี 2012 และจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น ในปี 2013  นโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำจาก 215 บาทเป็น 300 บาท ไตรมาสที่ 2/2012 และคงที่จนถึงสิ้นปี 2013  การใช้จ่ายภาครัฐในปี 2012 และ 2013 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2011 โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และโครงการที่ล่าช้าจากปี 2011 20112012F2013F Government Policy Public Consumption0.73.24.6 Public Investment-8.69.718.0 External Factors World Import Value19.55.815.5 Crude Oil Price104108125

3 NIDA MACRO FORECAST: 2012 - 2013 2

4 GDP GROWTH OUTLOOK: 2012 - 2013 3

5 International Trade Outlook: 2012 - 2013 3

6 International Trade OUTLOOK: 2012 - 2013 3

7 Summary of Economics Outlook: 2555 4  NIDA Macro Forecast ประมาณการว่า เศรษฐกิจในปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 5.0 ลดลงจากค่าพยากรณ์ครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือน มิถุนายนและมีนาคมซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะ ขยายตัวร้อยละ 5.5 และ 5.8 ตามลำดับ  เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ขยายตัวร้อยละ 4.2 (YoY) ซึ่งสาเหตุหลักมาก จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ ขยายตัวต่อเนื่อง ( ร้อยละ 5.3 และ 11.8 ตามลำดับ )  อย่างไรก็ตามการปรับลดประมาณการในไตร มาสนี้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ส่งให้ มูลค่าการค้ารวมของโลกชะลอตัวโดยเฉพาะ ในช่วงไตรมาสที่ 3-4

8 International Trade Outlook 4  อย่างไรก็ตามการปรับลดประมาณการในไตร มาสนี้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ส่งให้ มูลค่าการค้ารวมของโลกชะลอตัวโดยเฉพาะ ในช่วงไตรมาสที่ 3  ผลกระทบต่อการส่งออกส่งผลเร็วและแรงกว่า ที่คาดการณ์ในเดือนก. ค. ที่ผ่านมา (-4.5%) ในขณะที่มูลค่าการนำเข้ายังคงขยายตัว ต่อเนื่อง (+13.7%) ดังนั้นในช่วง ม. ค.- ก. ค.2555 ที่ผ่านมาจึงมียอดสะสมการขยายตัว ของมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าที่ -0.4% และ +10.5%  คาดการณ์ว่าทั้งปี 2555 มูลค่าการส่งออกคิด เป็น USD จะขยายตัวร้อยละ 6.4 ในขณะที่ มูลค่าการนำเข้าคิดเป็น USD จะขยายตัวร้อย ละ 8.8

9 Summary of Economics Outlook: 2556 4  ปี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 5.4% จากการฟื้นตัวของการส่งออกที่คาดว่าจะมี แนวโน้มดีขึ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าจะดีขึ้น ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ  การลดการสะสมสินค้าคงคลังในประเทศ พัฒนาแล้วในช่วงที่วิกฤต EURO ZONE มี ความเสี่ยงสูง ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าการนำเข้าโลก ในปี 2555 จะลดลง และการสะสมสินค้าคง คลังใหม่จะเกิดขึ้นในปี 2556 ( คล้ายคลึงกับ เหตุการณ์ในปลายปี 2551 – 2552  มูลค่าการส่งออก ( ในรูป USD) น่าจะขยายตัว ร้อยละ 19.0 ในปี 2556

10 Inflation Pressure: 2555 - 2556 5  แรงกดดันเงินเฟ้อของไทยในปี 2555 ลดลง จากช่วงต้นปีตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบ และสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก  การต่ออายุการอุดหนุนด้านพลังงานมีผลต่อ การลดลงของเงินเฟ้อเช่นกัน  เงินเฟ้อในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและผล ต่อเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ  คาดการณ์ว่าในปี 2555 นี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 และ 2.2 ตามลำดับ  ในปี 2556 แรงกดดันเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับ ใกล้เคียงกับปี 2555 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ร้อยละ 3.1 และ 1.7 ตามลำดับ

11 Monetary Policy in 2555 - 2556 6  ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะ ทรงตัว แต่อาจมีการปรับลงได้หากแนวโน้ม การค้าโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ยังติดลบหรือใกล้เคียง กับศูนย์มาก เป็นแรงกดดันให้การลดดอกเบี้ย ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะอาจก่อให้เกิด การขยายตัวของสินเชื่อที่สูงเกินไปและการ เพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์โดยเฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ในลักษณะฟองสบู่

12 www.facebook.com/NIDA MacroForecast 9


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : ผลของการส่งออกต่อการ ขยายตัวของ GDP NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google