งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กันยายน 2555 ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กันยายน 2555 ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล: ผลของการส่งออกต่อการขยายตัวของ GDP NIDA Macro Forecast
กันยายน 2555 ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 Key Assumptions 2011 2012F 2013F Government Policy Public Consumption 0.7 3.2 4.6 Public Investment -8.6 9.7 18.0 External Factors World Import Value 19.5 5.8 15.5 Crude Oil Price 104 108 125 เศรษฐกิจโลกจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปี 2012 และจะดีขึ้นในปี 2013 ส่งผลต่อมูลค่าการค้า โลกและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นช้า ๆ ในปี 2012 และจะเพิ่มขึ้นใน อัตราที่สูงขึ้นในปี 2013 นโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำจาก 215 บาทเป็น 300 บาท ไตรมาสที่ 2/2012 และคงที่ จนถึงสิ้นปี 2013 การใช้จ่ายภาครัฐในปี 2012 และ 2013 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2011 โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาด ใหญ่ และโครงการที่ล่าช้าจากปี 2011

3 NIDA MACRO FORECAST:

4 GDP GROWTH OUTLOOK:

5 International Trade Outlook: 2012 - 2013

6 International Trade OUTLOOK: 2012 - 2013

7 Summary of Economics Outlook: 2555
NIDA Macro Forecast ประมาณการว่าเศรษฐกิจในปี 2555 จะขยายตัว ร้อยละ 5.0 ลดลงจากค่าพยากรณ์ครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายนและ มีนาคมซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 5.5 และ 5.8 ตามลำดับ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมาขยายตัวร้อยละ 4.2 (YoY) ซึ่ง สาเหตุหลักมากจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว ต่อเนื่อง (ร้อยละ 5.3 และ 11.8 ตามลำดับ) อย่างไรก็ตามการปรับลดประมาณการในไตรมาสนี้เกิดจากปัญหา เศรษฐกิจโลกที่ส่งให้มูลค่าการค้ารวมของโลกชะลอตัวโดยเฉพาะ ในช่วงไตรมาสที่ 3-4

8 International Trade Outlook
อย่างไรก็ตามการปรับลดประมาณการในไตรมาสนี้เกิดจากปัญหา เศรษฐกิจโลกที่ส่งให้มูลค่าการค้ารวมของโลกชะลอตัวโดยเฉพาะ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ผลกระทบต่อการส่งออกส่งผลเร็วและแรงกว่าที่คาดการณ์ในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา (-4.5%) ในขณะที่มูลค่าการนำเข้ายังคงขยายตัวต่อเนื่อง (+13.7%) ดังนั้นในช่วง ม.ค.- ก.ค.2555 ที่ผ่านมาจึงมียอดสะสมการ ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าที่ -0.4% และ +10.5% คาดการณ์ว่าทั้งปี 2555 มูลค่าการส่งออกคิดเป็น USD จะขยายตัวร้อย ละ 6.4 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าคิดเป็น USD จะขยายตัวร้อยละ 8.8

9 Summary of Economics Outlook: 2556
ปี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 5.4% จากการฟื้นตัวของการ ส่งออกที่คาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าจะดีขึ้น ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดการสะสมสินค้าคงคลังในประเทศพัฒนาแล้วในช่วงที่วิกฤต EURO ZONE มีความเสี่ยงสูง ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าการนำเข้าโลกในปี จะลดลง และการสะสมสินค้าคงคลังใหม่จะเกิดขึ้นในปี (คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในปลายปี 2551 – 2552 มูลค่าการส่งออก (ในรูป USD) น่าจะขยายตัวร้อยละ 19.0 ในปี 2556

10 Inflation Pressure: แรงกดดันเงินเฟ้อของไทยในปี 2555 ลดลงจากช่วงต้นปีตามการลดลง ของราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก การต่ออายุการอุดหนุนด้านพลังงานมีผลต่อการลดลงของเงินเฟ้อ เช่นกัน เงินเฟ้อในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ ราคาพลังงานและผลต่อเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ คาดการณ์ว่าในปี 2555 นี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 และ 2.2 ตามลำดับ ในปี 2556 แรงกดดันเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2555 โดย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ร้อยละ 3.1 และ 1.7 ตามลำดับ

11 Monetary Policy in ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะทรงตัว แต่อาจมีการปรับ ลงได้หากแนวโน้มการค้าโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ยังติดลบหรือใกล้เคียงกับศูนย์มาก เป็นแรง กดดันให้การลดดอกเบี้ยยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะอาจก่อให้เกิด การขยายตัวของสินเชื่อที่สูงเกินไปและการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะฟองสบู่

12


ดาวน์โหลด ppt กันยายน 2555 ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google