งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย ” ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 19 พฤศจิกายน 2551 ห้องพิมานแมน โรงแรม Four Seasons.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย ” ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 19 พฤศจิกายน 2551 ห้องพิมานแมน โรงแรม Four Seasons."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย ” ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 19 พฤศจิกายน 2551 ห้องพิมานแมน โรงแรม Four Seasons

2 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย • สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศัยไทย วิกฤติ การเงินโลก

3 1. ผลกระทบต่อตลาดหุ้น และสถาบันการเงินไทย • Set Index ลดลงอย่าง ต่อเนื่อง - ดัชนีสูงสุดที่ 915.30 จุด (6.93 ล้านล้าน บาท ) เมื่อ 29 ต. ค.50 และลดลงต่ำสุดที่ 387.43 จุด (3.45 ล้าน ล้านบาท ) เมื่อ 27 ต. ค.51 หรือ ลดลง 57.7% - มูลค่าตลาดหายไปกว่า 3.5 ล้านล้านบาท • สถาบันการเงินไทยเสียหายบ้าง - ธนาคารบางแห่งที่ลงทุนในตราสารหนี้ CDOs ในตลาด สหรัฐฯและที่ลงทุนใน Lehman Brothers และ AIG ได้รับผล กระทบส่วนหนึ่ง

4 2. ผลกระทบต่อการ ส่งออก • การส่งออก ปี 50 ขยายตัว 18.1% ปี 51 คาดว่าขยายตัว 20% ลดลงจากประมาณการเดิม • Q4/51 คาดว่าจะขยายตัวลดลงมาก เนื่องจากการชะลอตัวทาง เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น • แนวโน้มปี 52 ขยายตัวลดลงเหลือ 12% จากภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำทั่วโลก

5 3. ผลกระทบต่อการ ท่องเที่ยว • การท่องเที่ยวปี 51 มีแนวโน้ม หดตัว ปีจำนวนนัก ท่องเที่ยว ตปท.( ล้านคน ) % ขยายตั ว รายได้จากการ ท่องเที่ยว ( ล้าน บาท ) % ขยายตั ว 255 0 14.54.6547,78213.6 255 1_f 13.9-4.0530,000-3.2 • แนวโน้มการท่องเที่ยวปี 52 หดตัวจากภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก • เฉพาะเดือน ก. ย. 51 จำนวนนักท่องเที่ยว ตปท. ลดลง -31% จากเดือน ส. ค. 51

6 4. ผลกระทบต่อความ เชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่นรายการที่ สำคัญปรับลดลง

7 5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2551-2552 • ทุกสำนักปรับลด GDP ปี 51-52 จาก ประมาณการเดิม • ประมาณการล่าสุดปี 51 = 4.3 - 5.7% และปี 52 = 2.9 - 5.4%

8 6. World GDP 2008 - 2009 ล่าสุด World Bank ประมาณการ world GDP ปี 2009 ที่ 1.0% จากผลกระทบของวิกฤติการเงินโลก

9 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย • สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศัยไทย

10 อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงิน ฝากของระบบธพ. L/D Ratio

11 อัตราดอกเบี้ย นโยบาย • เฟดในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกปรับลด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อสกัดกั้นวิกฤตการเงินโลก เฟดเหลือเพียง 1% • กนง. ของไทย ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ที่ 3.75% เมื่อ 8 ต. ค. 51 • ประชุมครั้งต่อไป. 3 ธ. ค. 51 ซึ่งคาดว่าจะมี แนวโน้มปรับลดดอกเบี้ย ลงตามแนวโน้มโลก ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อ และราคาน้ำมัน ผ่อนคลายลงมาก

12 อัตราดอกเบี้ยนโยบายไทย RP 1 วัน vs Fed Fund Rate สหรัฐ ปัจจุบันส่วนต่างดอกเบี้ย RP 1 วัน กับ FFR = 2.75%

13 ผลการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประเทศต่าง ๆ

14 สินเชื่อที่อยู่อาศัยคง ค้าง สิ้นปี 2551 คาดสินเชื่อคงค้างขยายตัว ลดลงจากปี 2550 และมีแนวโน้มขยายลดลงต่อเนื่องใน ปี 2552

15 ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่ อาศัยคงค้าง

16 การปล่อยสินเชื่อที่อยู่ อาศัย ธอส. • ปรับเป้าสินเชื่อลดลง ตามภาวะ เศรษฐกิจ • เน้นปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ • สนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัยแก่ ผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของรัฐบาล • เน้นการระดมเงินฝากระยะยาว ที่มีต้นทุนต่ำ

17 บทสรุป ผลกระทบต่อตลาด สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปัญหาซับไพร์มและวิกฤติการเงินโลก แม้ไม่ ส่งผลกระทบตรงต่อ ตลาดที่อยู่อาศัยของไทย แต่ส่งผลกระทบ ทางอ้อมต่อเนื่อง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุ้นตกต่ำ การ ส่งออกและการท่องเที่ยว ชะลอตัวลง กำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ฯลฯ ส่งผล ให้ • การปล่อยสินเชื่อในปี 2551 ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงปี 2552 • มีความเสี่ยงด้านการชำระหนี้และ NPL เพิ่มขึ้น • ผู้ประกอบการมีแนวโน้มชะลอการลงทุนด้านที่อยู่ อาศัยออกไป ทำให้ ปี 2552 อาจชะลอตัว


ดาวน์โหลด ppt “ สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย ” ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 19 พฤศจิกายน 2551 ห้องพิมานแมน โรงแรม Four Seasons.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google