งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : เงินเฟ้อ VS วิกฤตยูโร NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : เงินเฟ้อ VS วิกฤตยูโร NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : เงินเฟ้อ VS วิกฤตยูโร NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์

2 Key Assumptions 1  เศรษฐกิจโลกจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปี 2012 และจะดีขึ้นในปี 2013 ส่งผลต่อมูลค่าการค้าโลกและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะ ค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นช้า ๆ ในปี 2012 และจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น ในปี 2013  นโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำจาก 215 บาทเป็น 300 บาท ไตรมาสที่ 2/2012 และคงที่จนถึงสิ้นปี 2013  การใช้จ่ายภาครัฐในปี 2012 และ 2013 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2011 โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และโครงการที่ล่าช้าจากปี 2011 20112012F2013F Government Policy Public Consumption0.74.33.0 Public Investment-8.611.810.2 External Factors World Import Value13.911.512.3 Crude Oil Price104.0107.8131.0

3 NIDA MACRO FORECAST: 2012 - 2013 2

4 GDP GROWTH OUTLOOK: 2012 - 2013 3

5 International Trade Outlook: 2012 - 2013 3

6 International Trade OUTLOOK: 2012 - 2013 3

7 Monetary Policy 3  ตารางจาก http://www.facebook.com/mfenida

8 Summary of Economics Outlook: 2012 4  NIDA Macro Forecast ประมาณการว่า เศรษฐกิจในปี 2012 จะขยายตัวร้อยละ 5.5 ลดลงจากค่าพยากรณ์ครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือน มีนาคมซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 5.8  เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา ขยายตัวร้อยละ 0.3 (YoY) สูงกว่าที่พยากรณ์ ไว้ในครั้งที่ผ่านมา (-1.6 YoY) ซึ่งสาเหตุหลัก มากจากการสะสมสินค้าคงคลังจำนวนมาก และการบริโภคภาคเอกชนที่ไม่ลดลงมาก เหมือนที่เคยคาดการณ์ไว้ ( ขยายตัวร้อยละ 2.7 YoY เทียบกับที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 0.5)

9 Summary of Economics Outlook: 2012 - 2013 4  อย่างไรก็ตามการปรับลดประมาณการในไตร มาสนี้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่น่าจะส่ง ให้มูลค่าการค้ารวมของโลกชะลอตัว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้ทำให้ส่งผล ต่อการส่งออกในช่วงเวลาที่โรงงานกลับมา ฟื้นฟูกำลังการผลิตได้แล้ว  ส่วนผลของการสะสมสินค้าคงคลังไม่น่าจะ ส่งผลต่อการขยายตัวในไตรมาสถัดไป ทำให้มี การปรับลดประมาณการลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ กับครั้งที่ผ่านมา  ส่วนปี 2013 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 5.8% จากการฟื้นตัวของการส่งออก

10 Inflation Pressure: 2012 5  ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 2 นี้ ( ประมาณการที่ร้อยละ 2.5) จะปรับลดลงจาก ในไตรมาสที่ 1 ( ร้อยละ 3.4) แต่ตัวเลขนี้ไม่ แตกต่างจากที่เคยประมาณการไว้ในการ วิเคราะห์ครั้งที่แล้วมากนัก ซึ่งสาเหตุมาจาก การเปรียบเทียบกับปีฐานในไตรมาสที่ 2/2011 ซึ่งสูงกว่าในไตรมาสที่ 1/2011 และการลดลง ของราคาน้ำมันดิบจากปัญหาใน Euro Zone  คาดว่าในไตรมาสที่ 3 – 4 ในปี 2012 นี้อัตรา เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 และ 4.1 ตามลำดับ โดยมีแรงกดดันจากการปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 ไตรมาส ในการส่งผ่าน และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่คาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในครึ่งปีหลัง

11 Inflation Pressure for 2012 5  NIDA Macro Forecast ประมาณการว่า อัตรา เงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้ง ปี 2012 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 และ 2.8 ตามลำดับ ( เพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกของปีซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.95 และ 2.4 ตามลำดับ  ในปี 2013 อัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับที่ สูงอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปี ก่อนจะค่อยๆ ลดลง ในช่วงครึ่งหลัง  ผลของแรงกดดันเงินเฟ้อทำให้โอกาสการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินยังมีน้อยในปี 2555

12 Monetary Policy in 2012 6 ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะทรง ตัว แต่หากจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนโอกาสในการ ปรับขึ้นจะมากกว่าโอกาสการปรับลงเล็กน้อย เนื่องจาก  แรงกดดันเงินเฟ้อจากการปรับเพิ่มของค่าจ้าง แรงงาน  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ยังติดลบหรือใกล้เคียง กับศูนย์มาก

13 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์ เศรษฐกิจไทย 8  www.forecast.nida.ac.th - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจมห ภาค NIDA Macro Model -Update ผลการพยากรณ์ล่าสุดโดย NIDA Macro Forecast - รวบรวมผลการพยากรณ์จากหน่วยงานต่างๆ และ link รายงานสำหรับผู้สนใจ -Update ข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ - ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การพยากรณ์ เศรษฐกิจมหภาค จากคณาจารย์คณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ นิด้า - สร้างค่าพยากรณ์ด้วยตัวเองสำหรับผู้เข้าชมแต่ละคน (Forthcoming)  Update ข้อมูลข่าวสาร Click like www.facebook/NIDAMacroForecast

14 www.forecast.nida.ac.th 8

15 9

16 9

17 9

18 www.facebook.com/NIDA MacroForecast 9


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล : เงินเฟ้อ VS วิกฤตยูโร NIDA MACRO FORECAST ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google