งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์

2 Outline ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก ภาวะการส่งออกและนำเข้าของประเทศใน อาเซียน ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย – มูลค่าการส่งออก – ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม – การขอรับการส่งเสริมการลงทุน สรุป 2

3 ภาวะอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์โลก Semiconductor

4 4 (000 Units) Consumer Electronics ภาวะอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์โลก Source: DisplaySearch

5 5 Consumer Electronics (Cont.) ภาวะอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์โลก (000 Units) ที่มา: DisplaySearch

6 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ : ภูมิภาค

7 ภาวะส่งออกและนำเข้าของประเทศใน ASEAN

8

9 Proportion of Main EE Export Products in ASEAN Countries (Cont.)

10 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย สัดส่วนมูลค่าการส่งออก EE เทียบกับภาพรวมส่งออกรวมและอุตสาหกรรม

11 11 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย Growth ExportImport 2009 -9.7-11.7 2010 25.528.8 2011 -0.55.8 2012 2.09.3 2013-1.4-5.0 2014f1.97 (1.70 - 2.24) 2.8 มูลค่าส่งออก EE และแนวโน้ม

12 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัว ของการส่งออก EE

13 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของ การส่งออกไฟฟ้า

14 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการ ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์

15 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย 15 ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม (MPI) % การขยายตัว (%yoy) EE -5.5 เครื่องใช้ไฟฟ้า -3.3 อิเล็กทรอนิกส์ -5.9 Electrical MPI % การขยายตัว (%yoy) เครื่องปรับอากาศ 7.6 คอมเพรสเซอร์ 1.2 พัดลมตามบ้าน -6.2 ตู้เย็น -11.3 กระติกน้ำร้อน -17.4 หม้อหุงข้าว -1.5 สายไฟฟ้า 6.7 Electronics MPI % การขยายตัว (%yoy) Semiconductor1.4 Hard Disk Drive-7.4 IC-0.5 ภาวะการผลิตและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ EE

16 16 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ

17 ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE ไทย มูลค่าเงินลงทุนและจำนวนโครงการ : การขอรับการส่งเสริม

18 สรุป คาดการณ์มูลค่าการส่งออก EE ปี 2014 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.97 ทั้งนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2014 เป็นหลัก ประกอบกับฐานตัวเลขการส่งออกที่ไม่สูงมากนักในปี 2013 ทำให้มูลค่าส่งออกมีโอกาส ปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ ปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ – เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลายประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว และ คาดว่าจะกระเตื้อง ขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2014 – การคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าเซมิคอนดักเตอร์โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งสัญญาณดีกับ สินค้าสำเร็จรูปว่าอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น – ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจะส่งผลดีกับการส่งออก ปัจจัยที่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ – ตลาดส่งออกหลักค่อนข้างซบเซา เช่น จีน และ ญี่ปุ่น ส่งผลต่อการส่งออกไปยังทั้งสอง ตลาดลดน้อยลง – จากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงส่งผลต่อปริมาณการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลง น้อยลงด้วย ประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงถัดไป ได้แก่ มาตรการต่างๆของต่างประเทศ เช่น QE ของ สหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อความเชื่อมั่น กำลังซื้อ และการส่งออกทั่วโลกที่อาจปรับตัวลดลง เศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างซบเซาส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศ 18

19 19 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google