งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค ภายใต้สถานการณ์ เศรษฐกิจโลกใน ปัจจุบัน สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค ภายใต้สถานการณ์ เศรษฐกิจโลกใน ปัจจุบัน สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค ภายใต้สถานการณ์ เศรษฐกิจโลกใน ปัจจุบัน สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 มีนาคม 2551 สัมมนารำลึก ‘ อ. ป๋วย ’

2  ปัญหา Subprime Credits ในสหรัฐอเมริกา  Global Imbalance และ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัว  ราคาน้ำมัน และเงินเฟ้อโลก  Globalization and Decoupling

3  ขนาดของปัญหาค่อนข้าง ใหญ่  ทำให้ ศ. U.S. ชะงักหรือถดถอย จากการบริโภคที่ลดลง  เริ่มลามไปสู่สินเชื่อกลุ่มอื่น ๆ  ส่งผลเป็นระลอก ๆ ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า  ผลกระทบต่อ ศ. โลกและ ศ. ไทย ขึ้นกับ  Decoupling  วิธีการแก้ปัญหาของสหรัฐ

4  ปัญหาคือ  อเมริกาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขนาดใหญ่ (6% GDP) ต่อเนื่องยาวนาน  หลายชาติในเอเชียสะสมทุนสำรองไว้มาก เกินไป มีส่วนทำให้ US ขาดดุลได้ต่อเนื่อง  แม้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกโตในระยะหลายปี ที่ผ่านมา แต่การปรับตัวที่ต้องเกิดขึ้นจะเจ็บปวด ( เช่นค่าเงินดอลลาร์อ่อนในปัจจุบัน )  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการการปรับตัว  อเมริกาลดการบริโภค เงินดอลลาร์อ่อนค่า ส่งออกเพิ่มขึ้น  เอเชียเพิ่มการใช้จ่ายภายในทั้งการบริโภคและ ลงทุน  การลงทุนที่เพิ่มใน emerging economies ถือ เป็น the best sign ของปีนี้

5  ราคาขยับสูง แม้ปรับด้วยผลการ อ่อนค่าของดอลลาร์แล้ว  ปัญหาจากทั้ง demand side และ supply side  Demand side = global demand ปรับสูงจากการใช้ พลังงานของประเทศเกิดใหม่  Supply side = ปัญหา low response ของ traditional supply  ผลคือเกิด structural shortage ของพลังงานรูปแบบดั้งเดิม  จำเป็นต้องหาพลังงานรูปแบบใหม่ ( นิวเคลียร์, bio-fuel)

6  มาจาก  ราคาน้ำมัน  ราคา commodity  เงินเฟ้อจีน  เงินเฟ้ออเมริกา ( นโยบายอัดฉีด เงิน ดอลลาร์อ่อนเร็วเกิน )  เป็น real threat เพราะอาจ เป็น medium-term phenomena

7

8  หมายถึงการที่เศรษฐกิจโลกลด การอิงกับ ศ. สหรัฐ ต่างคนต่างโต  ถ้าเป็นจริง จะช่วยลดผลกระทบ ของ subprime ต่อ ศ. โลกได้มาก  อาจเป็นจริง เพราะ  เริ่มมีสัญญาณของ growth ที่แตก ทิศทางกันมากขึ้น  การค้ากันเองภายในภูมิภาค ( ยุโรป เอเชีย ) มีแนวโน้มเพิ่ม และอาจเพิ่ม เร็วมากใน 10-20 ปีข้างหน้า  จีน อินเดีย รัสเซีย เริ่มกลายเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่

9  อาจไม่จริง เพราะ  สัญญาณ growth แตกทิศ เป็นเพราะ US ยังนำเข้าสูงอยู่  การค้าในภูมิภาค ตลาดสุดท้ายยังเป็น US เป็นหลัก รวมทั้งกรณีไทยด้วย ( งานวิจัย ธปท.  ถ้า US ลดการนำเข้าขนานใหญ่ ▪ จีนอาจยังรอด ▪ เอเชียอื่น ๆ ( รวมไทย ) ถูกกระทบปานกลาง ▪ ญี่ปุ่นถูกกระทบหนัก

10  Highly Uncertain External Demand, with Severe Downside Risks  Growing Momentum in Internal Demand, but Sentiment is still Weak  Stimulate or Not Stimulate?  Now or Later?  How?  What about Stability (inflation, exchange rate)?

11  รัฐบาลใช้นโยบายประชานิยมอีกครั้ง  โครงการกองทุนหมู่บ้าน  SML  พักหนี้เกษตรกร  โครงการเอื้ออาทรต่าง ๆ  เพิ่มการขาดดุลโดยการลดภาษีประมาณ 40,000 ล้านบาท รวมของเดิมเป็นขาดดุล ประมาณ 2.2% ของ GDP ( พอ ๆ กับช่วงวิกฤติ เศรษฐกิจ 2540)  เน้น Growth มากกว่า Stability ( คำสัมภาษณ์ รมว. คลัง )

12

13

14  นโยบายการคลัง  กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมี ‘ สติ ’ และไม่หวังผล การเมืองเกินควร  คำนึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพร้อมกันไปด้วย ( ไม่ใช่ทีหลัง )  นโยบายการเงิน  ใช้กรอบ flexible inflation targeting ที่เน้นความ เข้าใจของสาธารณชนด้วย  ใช้ capital controls เมื่อจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น และ เป็น evidence-based  สร้าง infrastructure รอบใหม่ ▪Physical infrastructure ▪Legal infrastructure ▪Knowledge infrastructure

15  ในอดีต การเมืองกับเศรษฐกิจมหภาค แยกกันอยู่  การเมืองหลายกลุ่ม ธุรกิจหลายกลุ่ม แยกกลุ่มกัน ความสัมพันธ์เป็นแบบใยแมงมุม  ทำให้การเปลี่ยนรัฐบาลไม่กระทบแนวนโยบาย เศรษฐกิจ  ปัจจุบัน การเมืองเริ่ม ‘ นำ ’ เศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองกับกลุ่มธุรกิจแนบ แน่นขึ้น ( อาจเป็นกลุ่มเดียวกัน )  และไม่เป็นใยแมงมุม แต่เป็นลักษณะจับขั้ว

16  โลกปัจจุบันมี interactions กันสูงมากระหว่าง economic agents ต่าง ๆ  Linkages เพิ่มมากขึ้น (globalization, localization)  Information cost ลดลง, speed of communication เพิ่มขึ้น  Coordination จึงสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อรับประโยชน์จาก increased interactions  เพื่อรับประโยชน์จาก economy of scale  ถ้าแก้ปัญหา coordination failure ได้ จะมี head start และ เป็น winner ในที่สุด  ตัวอย่าง coordination ที่สำคัญ  การประสานระหว่างนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน  การลงทุน & นโยบายอุตสาหกรรมแบบ cluster  การร่วมมือ / เรียนรู้ ระหว่างข้าราชการภาครัฐกับนักธุรกิจ ภาคเอกชน


ดาวน์โหลด ppt การบริหารนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค ภายใต้สถานการณ์ เศรษฐกิจโลกใน ปัจจุบัน สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google