งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉากและ บรรยากาศ. ฉาก ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา ฉากหรือ สภาพแวดล้อมของตัวละครโดย จะเป็นสถานที่และบรรยากาศที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉากและ บรรยากาศ. ฉาก ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา ฉากหรือ สภาพแวดล้อมของตัวละครโดย จะเป็นสถานที่และบรรยากาศที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉากและ บรรยากาศ

2 ฉาก

3 ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา ฉากหรือ สภาพแวดล้อมของตัวละครโดย จะเป็นสถานที่และบรรยากาศที่ ให้ตัวละครโลดแล่นไปตาม เรื่องราว ฉากอาจจะเป็นสถานที่ จริง ๆ ที่มีอยู่ หรือไปดูไปสัมผัส ได้

4 เช่น ฉากกรุงเทพมหานคร, ฉากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฉากป่า กำแพงเพชร เป็นต้น หรือฉากที่เกิด จากจินตนาการของกวีผู้สร้างเรื่อง เช่น ฉากป่าหิมพานต์, ฉากวิมาน ฉิมพลี, ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็น ต้นนอกจากนี้ฉากมิได้มีความหมาย เพียงสถานที่เท่านั้น หากแต่หมาย รวมทั้งสถานที่, เวลา และ สภาพแวดล้อมทุกอย่างที่ปรากฏใน เรื่องด้วย

5 บรรยากาศ

6 บรรยากาศ หรือ atmosphere นั้น อาจารย์ สาย ทิพย์ นุกูลกิจ ได้ให้ความหมาย ของคำว่า “ บรรยากาศ ” ในเชิง วรรณกรรม ว่า ทีท่าของผู้อ่านที่มี ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามแต่ผู้แต่งจะชัก พาไป เช่น เศร้าหมอง, กราด เกรี้ยว, ขมขื่น, เยาะหยัน หรือ ขบขัน เป็นต้น ผู้แต่งอาจใช้เครื่อง แต่งกายของตัวละคร สิ่งของ เครื่องใช้ บทสนทนา ฉาก แสง สี และเสียง ฯลฯ

7 เป็นเครื่องมือในการสื่อทีท่า และทัศนคติดังกล่าวนั้นมายัง ผู้อ่านได้ เช่น ในตอนที่ผู้แต่ง ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบ ความรู้สึกของตัวละครที่ยังไม่ แน่ใจว่า ตนเองจะสมหวังหรือไม่ นั้น ผู้แต่งอาจจะกำหนดฉากให้ เป็นเวลาตอนเช้ามืด ฟ้าเริ่มจะสาง ซึ่งเป็นเวลาที่ตัวละครมองอะไรไม่ เห็นชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ว่าบรรยากาศนี้มีสภาพเหมือน จิตใจของตัวละคร นอกจากนี้อาจ ใช้เสียงเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อ บรรยากาศได้เช่นกัน

8 เช่น เสียงที่แหบแห้งสั่น เครือของตัวละคร หรือเสียงดนตรี ที่โหยหวน ก็อาจจะสื่อภาวะ อารมณ์ที่ว้าเหว่ของตัวละครได้ เป็นต้น แต่การที่ผู้ อ่านจะทราบทีท่าหรือเกิดทัศนคติ ตามผู้แต่งได้นั้น ผู้อ่านจำเป็นต้อง อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เขียนจงใจ สื่อมาให้ผู้อ่านอย่างละเอียด ทั้งนี้ เพราะการอ่านอย่างละเอียดนั้น นอกจากจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเกิด อารมณ์ร่วมไปกับผู้แต่งและตัว ละครตลอดจนเหตุการณ์ในเรื่อง อีกด้วย

9 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ฉากและ บรรยากาศ. ฉาก ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา ฉากหรือ สภาพแวดล้อมของตัวละครโดย จะเป็นสถานที่และบรรยากาศที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google