งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นักศึกษาต้องเข้าใจความสำคัญและลักษณะ พิเศษของหนังสืออ้างอิง 2. หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ ตัวอย่างชื่อที่สำคัญๆ

2 หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือประเภทหนึ่ง ที่ไม่ต้องอ่านเนื้อหาทั้งเล่ม ใช้หาคำตอบของบางเรื่อง บางสิ่ง เพื่อนำไปอ้างอิงในงานเขียน / ในรายงานต่อไป

3 หนังสืออ้างอิง - คนอ่านไม่อ่านทั้งเล่ม - เนื้อเรื่องไม่ต่อกัน
- เสนอเนื้อหาสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน - อาจเสนอเนื้อหาเป็นชุด หลายเล่มจบ

4 อ สีแดง เหนือเลขเรียกหนังสือ หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ตัว R สีแดง
หนังสืออ้างอิง ในห้องสมุดจะมีสัญลักษณ์ อ สีแดง เหนือเลขเรียกหนังสือ อ HA จ6ค5 เช่น หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ตัว R สีแดง หนังสือภาษาไทย

5 ลักษณะพิเศษของหนังสืออ้างอิง
1. ผู้แต่ง / ผู้รวบรวม เรียบเรียง - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ - เป็นราชบัณฑิต - มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ

6 2. มีวัตถุประสงค์ในการเขียนชัดเจน
- เขียนให้ใครอ่าน ระดับอายุ การศึกษา - ครอบคลุมเนื้อหาด้านใด

7 3. มีวิธีเรียงลำดับเนื้อหาไม่เหมือนหนังสือทั่วไป
- ตามลำดับอักษร ก - ฮ ; A - Z - ตามลำดับเหตุการณ์ เป็น วัน เดือน ปี - ตามลำดับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตามทวีป ประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล ... - ตามลำดับเรื่องราวตามที่จะจัดหามาได้

8 4. การนำเสนอเนื้อหา - สั้น กะทัดรัด ไม่ละเอียด ให้ความรู้พื้นฐาน อย่างกว้างๆ - อาจมีหลายเล่มจบ เป็นหนังสือชุด

9 5. มีคำอธิบายวิธีใช้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- มีคำนำทาง running word - มีคำนำเล่ม volume guide - มีดรรชนีริมหน้ากระดาษ Thumb Index - มีการอ้างอิงไปอ่านที่โน่นที่นี่ในเล่มเดียวกัน ดู ; ดูที่; ดูเพิ่มเติมที่ - มีดรรชนีท้ายเล่มละเอียด

10 6. มีราคาแพง พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี
- ผู้แต่ง ต้องจ้างแพง ใช้เวลาเขียนนาน - กระดาษพิมพ์ต้องเหนียว ทนทาน - ไม่ค่อยมีคนซื้อ ส่วนมากห้องสมุดเท่านั้นที่ซื้อ

11 หนังสืออ้างอิง ไม่ เสนอเนื้อหา เสนอเนื้อหา ดรรชนีวารสาร พจนานุกรม
สารานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ บรรณานุกรม หนังสือคู่มือ หนังสืออ้างอิง หนังสือรายปี ไม่ เสนอเนื้อหา นามานุกรม เสนอเนื้อหา อักขรานุกรมภูมิศาสตร์

12 พจนานุกรม ทั่วไป เฉพาะวิชา
พจนานุกรม ทั่วไป เฉพาะวิชา

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 สารานุกรม ทั่วไป เฉพาะวิชา
สารานุกรม ทั่วไป เฉพาะวิชา

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 อักขรานุกรมชีวประวัติ ทั่วไป เฉพาะ
อักขรานุกรมชีวประวัติ ทั่วไป เฉพาะ

60

61

62 นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม
นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม

63

64

65

66

67 หนังสือคู่มือ

68

69

70

71

72

73 หนังสือรายปี Yearbook. รายงานสถิติปีต่อปี Almanac. รายงานสถิติ

74

75

76

77

78

79

80

81 อักขรานุกรมภูมิศาสตร์

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google