งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. นักศึกษาต้องเข้าใจ ความสำคัญและลักษณะ พิเศษของหนังสืออ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. นักศึกษาต้องเข้าใจ ความสำคัญและลักษณะ พิเศษของหนังสืออ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. นักศึกษาต้องเข้าใจ ความสำคัญและลักษณะ พิเศษของหนังสืออ้างอิง 2. หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ ตัวอย่างชื่อที่สำคัญๆ

2 หนังสืออ้างอิง หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือประเภทหนึ่ง ที่ ไม่ต้องอ่านเนื้อหาทั้งเล่ม ใช้หาคำตอบของบาง เรื่อง บางสิ่ง เพื่อนำไป อ้างอิงในงานเขียน / ในรายงานต่อไป

3 หนังสือ อ้างอิง - คนอ่านไม่อ่าน ทั้งเล่ม - เนื้อเรื่องไม่ ต่อกัน - เสนอเนื้อหาสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน - อาจเสนอเนื้อหาเป็นชุด หลายเล่มจบ

4 หนังสือ อ้างอิง ในห้องสมุดจะมี สัญลักษณ์ อ สีแดง เหนือเลข เรียกหนังสือ เช่ น อ HA 16 1 จ 6 ค 5 หนังสือ ภาษาไทย หนังสือ ภาษาต่างประเทศ ใช้ตัว R RR R สีแดง

5 ลักษณะพิเศษของ หนังสืออ้างอิง 1. ผู้แต่ง / ผู้รวบรวม เรียบเรียง - เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ - เป็นราช บัณฑิต - มีชื่อเสียงทั้งในและ นอกประเทศ

6 2. มีวัตถุประสงค์ในการ เขียนชัดเจน - เขียนให้ใครอ่าน ระดับ อายุ การศึกษา - ครอบคลุมเนื้อหา ด้านใด

7 3. มีวิธีเรียงลำดับเนื้อหาไม่ เหมือนหนังสือทั่วไป - ตามลำดับอักษร ก - ฮ ; A - Z - ตามลำดับเหตุการณ์ เป็น วัน เดือน ปี - ตามลำดับลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ ตามทวีป ประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล... - ตามลำดับเรื่องราวตามที่ จะจัดหามาได้

8 4. การนำเสนอ เนื้อหา - สั้น กะทัดรัด ไม่ละเอียด ให้ ความรู้พื้นฐานอย่างกว้างๆ - อาจมีหลายเล่มจบ เป็น หนังสือชุด

9 5. มีคำอธิบายวิธีใช้ เพื่อให้ใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว - มีคำนำทาง running word - มีคำนำเล่ม volume guide - มีดรรชนีริมหน้ากระดาษ Thumb Index - มีการอ้างอิงไปอ่านที่โน่น ที่นี่ในเล่มเดียวกัน ดู ; ดูที่ ; ดูเพิ่มเติมที่ - มีดรรชนีท้ายเล่มละเอียด

10 6. มีราคาแพง พิมพ์ด้วย กระดาษอย่างดี - ผู้แต่ง ต้องจ้างแพง ใช้ เวลาเขียนนาน - กระดาษพิมพ์ต้องเหนียว ทนทาน - ไม่ค่อยมีคนซื้อ ส่วนมาก ห้องสมุดเท่านั้นที่ซื้อ

11 หนังสือ อ้างอิง ดรรชนีวารสา ร บรรณานุกร ม ไม่ เสนอ เนื้อห า พจนานุกร ม สารานุกร ม อักขรานุกรม ชีวประวัติ หนังสือ คู่มือ หนังสือราย ปี นามานุ กรม อักขรานุกรม ภูมิศาสตร์ เสนอ เนื้อห า

12 พจนานุกรม พจนานุกรม ทั่วไป เฉพาะวิชา

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 สารานุกรม สารานุกรม ทั่วไป เฉพาะวิชา

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 อักขรานุกรม ชีวประวัติ ทั่วไป เฉพาะ

60

61

62 นามานุกรม หรือ ทำเนียบ นาม

63

64

65

66

67 หนังสือ คู่มือ

68

69

70

71

72

73 หนังสือ รายปี หนังสือ รายปี Yearbook รายงาน สถิติปีต่อปี Almanac รายงาน สถิติ หลายๆ ปี รวมกัน

74

75

76

77

78

79

80

81 อักขรานุกร มภูมิศาสตร์

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 10 หนังสืออ้างอิง วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. นักศึกษาต้องเข้าใจ ความสำคัญและลักษณะ พิเศษของหนังสืออ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google