งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต

2 การศึกษาเรื่องหลายชีวิต-ข้อพิจารณา (เพิ่มเติม)
ตอบใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้จากวรรณกรรมเรื่องนี้คืออะไร ตัวละครตัวใดแสดงให้เห็นว่าชีวิตมีคุณค่า และมีคุณค่าอย่างไร ถ้าหมุนโลกกลับไปได้ ตัวละครตัวใดที่ท่านปรารถนาให้มีชีวิตอยู่ต่อไปและจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไร จริงหรือไม่ว่า สิ่งกระทบใจมนุษย์จากจินตนาการของผู้ประพันธ์อาจสรรค์สร้างปัญญาได้ ไม่ผิด อะไรกับ ความรู้อื่น ๆ

3 งานสำหรับการศึกษาตัวละคร “หลายชีวิต” ส่ง ผศ.บุญจิรา 16 สิงหาคม 2553
หัวข้อทำรายงานอย่างสร้างสรรค์ ให้เลือกตามความถนัดของตัวเอง ถ้าชีวิตเป็นเสมือนการต่อภาพ ตัวต่อหนึ่งตัวอาจส่งผลให้ภาพนั้นบิดเบี้ยวไปจนไม่สามารถมองเป็นภาพได้ จงเลือกตัวละครหนึ่งตัว และวิเคราะห์ว่าตัวต่อใดที่หายไปจากชีวิตของเขา และทำให้ชะตาชีวิตของตัวละครตัวนั้นมีจุดจบอย่างที่ปรากฏในเรื่อง ถ้ามีเวทย์มนต์ คุณอยากเปลี่ยนชีวิตของใครมากที่สุด และจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างไร บอกให้ละเอียด ถ้าคุณเป็นนักประพันธ์ คุณจะเล่าเรื่องราวของใคร จงเล่าชีวิตของคนนั้นอย่างละเอียด หรือหากเป็นนักออกแบบอาจออกแบบเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงตัวละครที่เลือก

4 รู้จักศิลปะ การมอง และการเห็น
เมื่อคนเรามองบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ แม้ว่าเราจะมองสิ่งเดียวกัน คน แต่ละคนอาจจะเห็นสิ่งนั้น แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า สมองของแต่ ละคนจะทำงานอย่างไร เมื่อสมองได้รับรู้ภาพที่สายตาได้สัมผัส การมอง และการเห็นที่แตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับว่า ผู้มองเป็นใคร อายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไร เคยได้พบเห็นอะไรมาบ้าง มีความคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไร มีความสนใจอย่างไร

5 ตัวอย่างประเด็นการศึกษาจากภาพยนตร์
Because of Winn-Dixie - ภาพยนตร์อเมริกันกำกับโดย Wayne Wang มนุษย์กับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ใน ครอบครัว ชุมชน สังคม มนุษย์กับการปรับตัวเพื่อสร้างชีวิตที่ดี เพื่อตนเองและเพื่อสังคม คุณลักษณะที่เสริมสร้างให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดี ในแง่ความมีใจกว้าง การรู้จักให้อภัย การให้โอกาส แก่ตนเองและผู้อื่น

6 ตัวอย่างประเด็นการศึกษาจากภาพยนตร์
Romeo & Juliet – บทละครในรูปแบบกวีนิพนธ์ประพันธ์ดั้งเดิมโดย William Shakespeare และภาพยนตร์ดัดแปลงสำนวนต่างๆ มนุษย์ในวัยหนุ่มสาว กับความรัก การสื่อสารความคิดที่ปรากฏในงานวรรณกรรม แก่นเรื่อง(theme) มุมมองในการเล่าเรื่อง (narrative point of view) และการตีความ ภาษากวี และภาพพจน์โวหาร (Imageries & Figure of Speech มนุษย์กับความขัดแย้งในการดำรงชีวิต

7 บทกวี และ วรรณกรรมเรื่อง หลายชีวิต (ครั้งที่ 1& 2)-Tuesdays with Morrie
จุดเน้นการศึกษา มนุษย์ การสร้างสรรค์ความงดงามทางภาษา พลังคำ พลังวรรณกรรม –ลักษณะเด่นของการใช้ภาษา เล่าเรื่องราว สร้างภาพในความคิด ให้อารมณ์ความรู้สึก นำเสนอสารของเรื่อง

8 แนวการศึกษาภาพยนตร์ tuesdays with Morrie
ขณะชมภาพยนตร์ ให้เลือกสังเกตปฏิกิริยาของตัวละครที่พูดตอบโต้กันในฉากที่มีข้อความที่นักศึกษาประทับใจ พยายามจดจำข้อความที่ประทับใจ สำรวจความคิดตนเองว่า เห็นด้วยกับ ครูMorrie หรือไม่ที่บอกว่า “การรู้จักความตาย คือการรู้จักชีวิต” ในตอนสุดท้ายของเรื่อง นักศึกษาเห็นด้วยกับพิธีศพซึ่งผู้เป็นที่รักของครูMorrie ยกข้อความที่จูเลียตพูดถึงโรเมโอมาอ่านในพิธีนั้นหรือไม่

9 TU 115 : 9 กรกฎาคม 2553 Tuesdays with Morrie: คำถามท้ายชั่วโมง
เขียนข้อความ ประโยค เขียนคำถาม 3 คำถาม 2.1 คำถามเพื่อตั้งข้อสังเกต 2.2 คำถามเพื่อให้ตอบข้อสงสัย 2.3 คำถามเพื่อแสดงทรรศนะ


ดาวน์โหลด ppt Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google