งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TU 115 : 9 สิงหาคม 2553 Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TU 115 : 9 สิงหาคม 2553 Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TU 115 : 9 สิงหาคม 2553 Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต

2 การศึกษาเรื่องหลายชีวิต - ข้อพิจารณา ( เพิ่มเติม ) ตอบใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้จาก วรรณกรรมเรื่องนี้คืออะไร ตัวละครตัวใดแสดงให้เห็นว่าชีวิตมีคุณค่า และมีคุณค่าอย่างไร ถ้าหมุนโลกกลับไปได้ ตัวละครตัวใดที่ ท่านปรารถนาให้มีชีวิตอยู่ต่อไปและจะอยู่ ต่อไปเพื่ออะไร จริงหรือไม่ว่า สิ่งกระทบใจมนุษย์จาก จินตนาการของผู้ประพันธ์อาจสรรค์สร้าง ปัญญาได้ ไม่ผิด อะไรกับ ความรู้อื่น ๆ

3 งานสำหรับการศึกษาตัวละคร “ หลาย ชีวิต ” ส่ง ผศ. บุญจิรา 16 สิงหาคม 2553 หัวข้อทำรายงานอย่างสร้างสรรค์ ให้เลือก ตามความถนัดของตัวเอง 1. ถ้าชีวิตเป็นเสมือนการต่อภาพ ตัวต่อ หนึ่งตัวอาจส่งผลให้ภาพนั้นบิดเบี้ยวไปจน ไม่สามารถมองเป็นภาพได้ จงเลือกตัว ละครหนึ่งตัว และวิเคราะห์ว่าตัวต่อใดที่ หายไปจากชีวิตของเขา และทำให้ชะตา ชีวิตของตัวละครตัวนั้นมีจุดจบอย่างที่ ปรากฏในเรื่อง 2. ถ้ามีเวทย์มนต์ คุณอยากเปลี่ยน ชีวิตของใครมากที่สุด และจะเปลี่ยนให้เป็น อย่างไร บอกให้ละเอียด 3. ถ้าคุณเป็นนักประพันธ์ คุณจะเล่า เรื่องราวของใคร จงเล่าชีวิตของคนนั้น อย่างละเอียด หรือหากเป็นนักออกแบบ อาจออกแบบเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงตัว ละครที่เลือก

4 รู้จักศิลปะ การมอง และการเห็น เมื่อคนเรามองบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ แม้ว่า เราจะมองสิ่งเดียวกัน คน แต่ละคนอาจจะเห็นสิ่งนั้น แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า สมองของแต่ ละคนจะทำงานอย่างไร เมื่อสมองได้รับรู้ภาพที่ สายตาได้สัมผัส การมอง และการเห็นที่แตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับว่า ผู้มอง เป็นใคร อายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไร เคยได้พบเห็นอะไรมาบ้าง มีความคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไร มีความสนใจอย่างไร

5 ตัวอย่างประเด็นการศึกษาจาก ภาพยนตร์ Because of Winn-Dixie - ภาพยนตร์ อเมริกันกำกับโดย Wayne Wang มนุษย์กับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ ใน ครอบครัว ชุมชน สังคม มนุษย์กับการปรับตัวเพื่อสร้างชีวิตที่ดี เพื่อ ตนเองและเพื่อสังคม คุณลักษณะที่เสริมสร้างให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน ได้ดี ในแง่ความมีใจกว้าง การรู้จักให้อภัย การให้โอกาส แก่ตนเองและผู้อื่น

6 ตัวอย่างประเด็นการศึกษาจาก ภาพยนตร์ Romeo & Juliet – บทละครในรูปแบบกวี นิพนธ์ประพันธ์ดั้งเดิมโดย William Shakespeare และภาพยนตร์ ดัดแปลงสำนวนต่างๆ มนุษย์ในวัยหนุ่มสาว กับความรัก การสื่อสารความคิดที่ปรากฏในงาน วรรณกรรม แก่นเรื่อง (theme) มุมมองในการเล่าเรื่อง (narrative point of view) และการตีความ ภาษากวี และภาพพจน์โวหาร (Imageries & Figure of Speech มนุษย์กับความขัดแย้งในการดำรงชีวิต

7 บทกวี และ วรรณกรรมเรื่อง หลาย ชีวิต ( ครั้งที่ 1& 2)-Tuesdays with Morrie จุดเน้นการศึกษา มนุษย์ การสร้างสรรค์ความงดงามทางภาษา พลังคำ พลังวรรณกรรม – ลักษณะเด่นของ การใช้ภาษา –เล่าเรื่องราว –สร้างภาพในความคิด –ให้อารมณ์ความรู้สึก –นำเสนอสารของเรื่อง

8 แนวการศึกษาภาพยนตร์ tuesdays with Morrie 1. ขณะชมภาพยนตร์ ให้เลือกสังเกต ปฏิกิริยาของตัวละครที่พูดตอบโต้กันใน ฉากที่มีข้อความที่นักศึกษาประทับใจ พยายามจดจำข้อความที่ประทับใจ 2. สำรวจความคิดตนเองว่า เห็นด้วยกับ ครู Morrie หรือไม่ที่บอกว่า “ การรู้จักความ ตาย คือการรู้จักชีวิต ” 3. ในตอนสุดท้ายของเรื่อง นักศึกษาเห็นด้วย กับพิธีศพซึ่งผู้เป็นที่รักของครู Morrie ยก ข้อความที่จูเลียตพูดถึงโรเมโอมาอ่านใน พิธีนั้นหรือไม่

9 TU 115 : 9 กรกฎาคม 2553 Tuesdays with Morrie: คำถามท้ายชั่วโมง 1. เขียนข้อความ 1 ประโยค 2. เขียนคำถาม 3 คำถาม 2.1 คำถามเพื่อตั้งข้อสังเกต 2.2 คำถามเพื่อให้ตอบข้อสงสัย 2.3 คำถามเพื่อแสดงทรรศนะ


ดาวน์โหลด ppt TU 115 : 9 สิงหาคม 2553 Tuesdays with Morrie & หลายชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google