งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี
รายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี นายสุเทพ ชินวงค์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

2 จากปลายปากกาสู่หน้ากระดาษ ประกอบอะไหล่ใส่ทำนอง
สู่โลกแห่งดนตรี ถอดรหัสเพลง อักษรดิ้นได้ จากปลายปากกาสู่หน้ากระดาษ ประกอบอะไหล่ใส่ทำนอง ขยับลูกกระเดือก วิเคราะห์ องค์ประกอบดนตรี

3 ธรรมชาติของดนตรี สู่โลกแห่งดนตรี ดนตรีเกิดจากการแสดงออกทางอารมณ์
ของมนุษย์ 2. ดนตรีเป็นเรื่องของศิลปะที่เกี่ยวกับเสียงที่ มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 3. มีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากศิลปะแขนงอื่น ๆ - ดนตรีเป็นสื่อทางอารมณ์ที่สัมผัสได้ด้วยหู - ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม - ดนตรีเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์ว่าด้วย ความไพเราะ - ดนตรีเป็นเรื่องของการแสดงออกทาง อารมณ์ - ดนตรีเป็นทั้งระบบวิชาความรู้และศิลปะ ในขณะเดียวกัน ธรรมชาติของดนตรี

4 องค์ประกอบของการฟังเพลง
ถอดรหัสเพลง องค์ประกอบของการฟังเพลง สภาพแวดล้อม เวลา การบรรเลง ประสบการณ์ผู้ฟัง

5 ประเภทของการฟังเพลง ฟังแบบผ่านหู ฟังด้วยความรู้สึก ฟังด้วยอารมณ์
ถอดรหัสเพลง ประเภทของการฟังเพลง ฟังแบบผ่านหู ฟังด้วยความรู้สึก ฟังด้วยอารมณ์ ฟังด้วยความซาบซึ้ง

6 พื้นฐานอารมณ์และความรู้สึก ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน
ดังนั้นอรรถรถในการฟังเพลงของแต่ละคน จึงแตกต่างกันด้วย

7 หลักการแต่งเพลงเบื้องต้น
อักษรดิ้นได้ หลักการแต่งเพลงเบื้องต้น เข้าสู่การเป็นนักแต่งเพลงทำอย่างไร การแต่งเพลงเริ่มต้นจากอะไร เริ่มคิดจากวิธีคิดใด หาไอเดียเขียนได้จากที่ไหน โครงสร้างของเนื้อเพลง คุณสมบัติของนักแต่เพลงที่ดี

8 การฝึกร้องเพลงให้ถูกต้อง
ขยับลูกกระเดือก การฝึกร้องเพลงให้ถูกต้อง นักร้อง ท่าทาง การหายใจ การเข้าจังหวะ คุณภาพเสียง การออกเสียง อักขระ


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google