งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี แผนงานความปลอดภัยในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี แผนงานความปลอดภัยในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี แผนงานความปลอดภัยในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เริมสุขภาพ ( สสส.) ภัยสารตะกั่วจาก สีทาบ้าน และการจัดการ

2

3

4

5 อาการเรื้อรัง: ปวดท้อง ซีด สติปัญญาลดต่ำลง ปัญหา พฤติกรรม ทำลายสมอง ไต อักเสบ พบสาเหตุจากการ ปนเปื้อนในสี น้ำ อาหาร ของ เล่น ของใช้ 65% ของตะกั่วจะ ถูกขับออกที่ไต ทำ ให้ไตอักเสบ ทำลายเซลไต ทำให้ไตวายได้ ทำลายเม็ดเลือดแดง ซีด เม็ดเลือดแดง ขนสงออกซิเจนไม่ได้ดี การเติบโตไม่ดี อ่อนเพลียง่าย การศึกษาของ Canfield และ คณะ พบว่าสาร ตะกั่วในเลือดที่ เพิ่มขึ้นทุก 10 มคก / ดล จะทำ ให้ IQ ลดลง 4.6 จุด

6

7 สีทาบ้าน.. ภัยเงียบ ทำลายสมองเด็ก

8 ปี 2553 พญ. จันทิมา ใจพันธ์ และศูนย์วิจัยความ ปลอดภัยในเด็ก รพ รามาธิบดี ได้ศึกษาระดับสาร ตะกั่วในสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย เรียน กทม. 17 ศูนย์ ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็ก

9 ICLPPP

10 พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กใช้สีน้ำมันทาอาคารภายใน 14 ศูนย์ ในจำนวนนี้ 9 ศูนย์หรือ 64.3% มีระดับตะกั่วในสีทาอาคาร ภายในสูงกว่าค่ามาตรฐานสากล (600ppm) โดยมี ค่าสูงสุด 32,400 ppm พบว่าสีดำ สีเหลือง และสีเขียวพบ สารตะกั่วปนเปื้อนมากที่สุด

11

12

13

14 The Lead Problem in the U.S. About 38 million homes contain lead-based paint— 87% of homes built before 1940 24% of homes built between 1960-1979 Paint containing more than 0.06% lead cannot be used in homes, on furniture, or on toys

15 ปี 2556 ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็ก รพ. รามาธิบดี ได้สำรวจระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดเขตอุตสาหกรรม 4 จังหวัดได้แก่ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทราจำนวน 1526 คน พบว่ามีเด็กจำนวน 197 คนมีระดับสารตะกั่วสูงกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ( ร้อยละ 12.9) บ้านของเด็ก

16 16 10  g/dL 20  g/dL 40  g/dL 50  g/dL 100  g/dL and over Slight loss in IQ; hearing and growth problems Moderate loss in IQ; hyperactivity; poor attention span; difficulty learning; language and speech problems; slower reflexes Poor bone and muscle development; clumsiness; lack of coordination; early anemia; decreased red blood cells; tiredness; drowsiness Stomach aches and cramps; anemia; destruction of red blood cells; brain damage Swelling of brain; seizures; coma; death Child Reactions to Lead Blood Lead Level Possible Health Effects

17

18

19

20

21

22

23 นอกจากนั้น นพ. อธิพัฒน์ และศูนย์วิจัยความปลอดภัย ในเด็ก รพ. รามาธิบดี ยังได้สำรวจบ้านเด็กเหล่านี้จำนวน 49 ราย พบว่า 45 ราย ( ร้อยละ 92) มีการใช้สีน้ำมันทา บางตำแหน่งภายในบ้าน และพบว่าสีน้ำมันเหล่านั้น 25 ราย ( ร้อยละ 55.6) มีสารตะกั่วสูงกว่า 100 ppm ในจำนวน นี้ 7 ราย ( ร้อยละ 15.5) มีสารตะกั่วสูงกว่า 600 ppm การสำรวจฝุ่นผงภายในบ้านพบว่า 11 ราย ( ร้อยละ 22.4) มีสารตะกั่วในฝุ่นผงภายในบ้านสูงกว่า 400 ppm

24

25 Federal laws regulate exposure to potentially toxic levels of lead in air, water, soil and consumer products including paint. Under the Residential Lead-Based Paint Hazard Reduction Act, known as “Title X”, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the Department of Housing and Urban Development (HUD) regulate lead-based paint in housing constructed prior to 1978. EPA and HUD have in place a number of lead-based paint regulations that cover a wide range of activities, from disclosure to worker training, including specific requirements for properties that receive federal subsidies. As a result of these regulations, blood lead levels (BLL) have declined more than 90% over the past 20 years Lead-Based Paint Regulations

26 The legislation reduces the limit of lead allowed in surface coatings or paint to 90 ppm (from the current limit of 600 ppm) effective on 14 August 2009.leadppm The legislation reduces the amount of total lead content in children's product substrates to  300 ppm by 14 August 2009  100 ppm by 14 August 2011, unless not technically feasible. Lead in Children Products

27

28

29

30

31

32 ผู้ผลิตให้ข้อมูลว่าสินค้ามิได้มีวัตถุประสงค์ ให้ใช้กับอาคารภายในอยู่แล้ว ผู้บริโภคใช้ผิดเอง แก้โดยกำหนดฉลาก ให้ชัดเจนก่อน ระหว่างรอมาตรฐาน..

33 ถ้าผู้บริโภค ไม่ยอมเข้าใจ …. ใช้ผิดวิธีการใช้ ผู้ผลิตรู้สึก หงุดหงิด กลัวบาปกรรม

34

35

36 เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นโดยการ เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ สอนลูกล้างมือบ่อยๆ อาหารครบถ้วน ธาตุเหล็ก วิตามินซี และ แคลเซียม ตรวจเลือดและสุขภาพ ภารกิจพ่อแม่


ดาวน์โหลด ppt อนุกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี แผนงานความปลอดภัยในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google