งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ไอโอดีน เป็นธาตุที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ พบมากในดินและน้ำ บริเวณชายทะเลและทะเล มีความ จำเป็นต่อร่างกายในการสร้าง ฮอร์โมน ที่ชื่อว่า “ ธัยร็อกซิน ” มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ไอโอดีน เป็นธาตุที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ พบมากในดินและน้ำ บริเวณชายทะเลและทะเล มีความ จำเป็นต่อร่างกายในการสร้าง ฮอร์โมน ที่ชื่อว่า “ ธัยร็อกซิน ” มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ไอโอดีน เป็นธาตุที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ พบมากในดินและน้ำ บริเวณชายทะเลและทะเล มีความ จำเป็นต่อร่างกายในการสร้าง ฮอร์โมน ที่ชื่อว่า “ ธัยร็อกซิน ” มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของ สมอง ระบบประสาท และเนื้อเยื่อ ซึ่ง มีผลต่อระดับสติปัญญา

3  ในหญิงตั้งครรภ์ เสี่ยงต่อการแท้งลูก หรือคลอดก่อนกำหนดและมีผลต่อการ พัฒนาสมอง ร่างกายและสติปัญญาของลูก มีโอกาสเป็นโรคเอ๋อ หรือปัญญาอ่อนรูปร่าง เตี้ยแคระแกรน

4  ในเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มี ผลต่อการพัฒนาสมอง ร่างกาย สติปัญญาทำให้การเรียนรู้และระดับ สติปัญญา ( ไอคิว ) ต่ำสมาธิสั้น เชื่องช้า และเป็นโรคคอพอก

5  ในผู้ใหญ่ เป็นโรคคอพอก ถ้าโต มากทำให้หายใจและกลืนอาหาร ลำบากมีอาการอ่อนเพลีย เกียจคร้าน เชื่องช้า ง่วงซึม ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องผูก

6 ด้วย อาหารทะเล และ เกลือ เสริมไอโอดีน

7  คนปกติ ประมาณวันละ 150-200 ไมโครกรัม  หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมลูก ประมาณวันละ 175-200 ไมโครกรัม  เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ประมาณวันละ 40- 90 ไมโครกรัม

8 อาหารปริมาณอาหารปริมาณไอโอดีน ( ไมโครกรัม ) 2 ช้อนกินข้าว 8.5 2 ช้อนกินข้าว 4.7 2 ช้อนกินข้าว 19.9 สาหร่าย 2 ช้อนกินข้าว 3.8 เกลือเสริม ไอโอดีน 1 ช้อนชา 150 น้ำปลาเสริม ไอโอดีน 1 ช้อนชา 16.7

9 ข้อควรสักเกตที่ฉลากซองเกลือ เสริมไอโอดีน  ชื่อเกลือ........  ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือจำหน่าย.....  วัน / เดือน / ปี ที่ผลิต.........  มีข้อความ “ ควรบริโภคก่อน........” กำกับ ด้วย  น้ำหนักสุทธิ......... กรัม  ควรมีข้อความว่า “ ควรเก็บไว้ในที่ร่มและ แห้ง ”

10


ดาวน์โหลด ppt  ไอโอดีน เป็นธาตุที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ พบมากในดินและน้ำ บริเวณชายทะเลและทะเล มีความ จำเป็นต่อร่างกายในการสร้าง ฮอร์โมน ที่ชื่อว่า “ ธัยร็อกซิน ” มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google