งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคสมาธิสั้น. โรคสมาธิสั้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน เด็กวัยเรียน ทำให้เกิดปัญหา การเรียน พฤติกรรม สังคมและสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดย ที่เด็กมีระดับสติปัญญาปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคสมาธิสั้น. โรคสมาธิสั้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน เด็กวัยเรียน ทำให้เกิดปัญหา การเรียน พฤติกรรม สังคมและสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดย ที่เด็กมีระดับสติปัญญาปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคสมาธิสั้น

2 โรคสมาธิสั้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน เด็กวัยเรียน ทำให้เกิดปัญหา การเรียน พฤติกรรม สังคมและสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดย ที่เด็กมีระดับสติปัญญาปกติ

3 ลักษณะสำคัญ 1. สมาธิสั้น พบพฤติกรรมที่เด็กมีสมาธิสั้น เบื่อ ง่าย เปลี่ยนความรู้สึกสนใจเร็ว 2. อาการซนมากผิดปกติ เด็กจะอยู่นิ่งได้ช่วง สั้น ๆ แล้วลุกเดินหรือวิ่งไปมา 3. การกระทำอะไรโดยขาดความยั้งคิดและการ ควบคุมตนเอง

4 สาเหตุ สมองส่วนที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมสมาธิ ความตั้งใจและการเคลื่อนไหวทำงานน้อยกว่า ปกติ

5 การรักษา 1. การบำบัด การให้คำแนะนำพ่อ – แม่ 2. การใช้ยา


ดาวน์โหลด ppt โรคสมาธิสั้น. โรคสมาธิสั้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน เด็กวัยเรียน ทำให้เกิดปัญหา การเรียน พฤติกรรม สังคมและสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดย ที่เด็กมีระดับสติปัญญาปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google