งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เสนอ สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ ดร. สุมน คณานิตย์ M.1/16 –DEC.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เสนอ สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ ดร. สุมน คณานิตย์ M.1/16 –DEC.2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เสนอ สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ ดร. สุมน คณานิตย์ M.1/16 –DEC.2553

2 คณะทำงาน M.1/16 –DEC.2553 ด.ช. ณัฐชนน จิรวงศ์ เลขที่16 1 ด.ช. ธนพัฒน์ ภูมิยุทธิ์ เลขที่ 21 2 ด.ช. นวิน สุวรรณอัตถ์ เลขที่ 30 3 ด.ญ.พิชญา อิทธิพัทธ์ไพศาล เลขที่ 35 4 ด.ช. พีรพัฒน์ ชนะวรรณโณ เลขที่ 36 5 ด.ช. วรวุฒิ มะพารัมย์ เลขที่ 47 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16

3 แนวคิดที่จะทำโครงงาน 1. เพื่อตรวจสอบหาสารฟอกขาวที่ปนเปื้อนใน ถั่วงอกที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 2. เพื่อทราบถึงสารฟอกขาวที่ปนเปื้อนในถั่วงอก 3. เพื่อทราบถึงพิษของสารฟอกขาวที่ปนเปื้อน ในถั่วงอก 4.เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทดลองไป ประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานจริง 5 เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง M.1/16 –DEC.2553

4 ตัวอย่างสารฟอกขาว สารฟอกขาว (โซเดียมไฮซัลไฟต์) หรือเรียกว่า ผงซักมุ้ง ใช้ฟอกแห-อวนให้ขาว ห้ามใส่ในอาหาร M.1/16 –DEC.2553

5 อันตรายจากสารฟอกขาว 1. ทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง 2. ถ้าบริโภคเข้าไปจะทำให้เกิดอาการอักเสบใน อวัยวะที่ไปสัมผัสเช่น ปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร 3. ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตต่ำ ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน อุจจาระร่วง 4. หากแพ้สารนี้อย่างรุนแรงจะทำให้ถ่ายเป็นเลือด ชัก ช็อก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย และ เสียชีวิตในที่สุด M.1/16 –DEC.2553

6 ตัวอย่างของชุดทดสอบที่นำมาทดลอง ตัวอย่างชุดทดสอบ M.1/16 –DEC.2553

7 แหล่งที่มาของถั่วงอกที่นำมาทดลอง จากร้านค้าที่ 3 จากร้านค้าที่ 5 M.1/16 –DEC.2553 จากร้านค้าที่ 8

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน การทดลอง - ตักถั่วงอก ใส่ในถ้วย พอประมาณ - เติมน้ำสะอาดประมาณ 10มิลลิลิตร - บดถั่วงอกให้แตก เทน้ำลงในถ้วย ทดลอง - หยดน้ำยาในขวดหยด จำนวน 1 – 3 หยด แล้วเขย่าให้เข้ากัน 1 2 M.1/16 –DEC.2553

9 ผลการทดลอง สารละลายเป็น สีฟ้าอ่อน แสดงว่าไม่มีสารฟอกขาว จากการทดลองทั้ง 3 ครั้งไม่มีสารฟอกขาว เจือปน รับประทานได้ 3 M.1/16 –DEC.2553

10 สรุปผลการดำเนินงาน 1 สารละลาย เปลี่ยนเป็น สีฟ้าอ่อน แสดงว่าไม่ มีสารฟอก ขาว สารละลาย เปลี่ยนเป็น สีเขียว แสดงว่าไม่ มีสารฟอก ขาว 2 3 สารละลาย เปลี่ยนเป็น สีเทา-ดำ แสดงว่า มีสารฟอก ขาว ถ้าหาก สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเทา - ดำ แสดง ว่ามีสารฟอกขาวประเภทโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เจือปน ห้ามรับประทาน M.1/16 –DEC.2553

11 ประโยชน์ที่ได้รับ 1 ได้ทราบ ถึงอาหารที่ มีสาร ปนเปื้อนที่ จำหน่ายใน ท้องตลาด ทั่วไป ผู้บริโภคได้ รับประทาน อาหารที่ สะอาด ปลอดภัย ปราศจาก สาร ปนเปื้อน นำผลการ ทดลองมา ให้ความรู้แก่ ผู้บริโภค ได้นำความรู้ ที่ได้จากการ ทดลองไป ประยุกต์ใช้ ในการ ปฏิบัติงาน จริง 2 1 34 M.1/16 –DEC.2553

12 LOGO M.1/16 –DEC.2553


ดาวน์โหลด ppt LOGO เสนอ สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ ดร. สุมน คณานิตย์ M.1/16 –DEC.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google