งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ…..ลิวคีเมีย จัดทำโดย น.ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ…..ลิวคีเมีย จัดทำโดย น.ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ…..ลิวคีเมีย จัดทำโดย น.ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ
น.ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2 เม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาว ไขกระดูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นภาวะที่ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดลดลง จนทำให้เกิดโรคขึ้น

3 สาเหตุ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่จากการศึกษา พบว่ามีสาเหตุชักจูงหลายอย่าง เช่น 1. สารกัมมันตภาพรังสี 2. รังสีเอกซเรย์ 3. สารเคมีบางอย่าง 4. เชื้อจุลินทรีย์ พวกไวรัสบางชนิด

4 ลิวคีเมียชนิดเฉียบพลัน ลิวคีเมียชนิดเรื้อรัง
ชนิดของลิวคีเมีย ลิวคีเมียชนิดเฉียบพลัน มีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากขึ้นกว่าปกติ อย่างรวดเร็ว ทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดลดลง ลิวคีเมียชนิดเรื้อรัง มีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ โดยมากอาการจะไม่รุนแรง

5 อาการ 1. เลือดจาง ซีด 2. หน้ามืด เวียนศรีษะ เหนื่อยง่าย
3. เลือดออกง่าย มีเลือดออกตามไรฟัน มีจุดจ้ำเลือดตามตัว 4. ต่อมน้ำเหลืองโต 5. ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย มีไข้

6 การรักษา เคมีบำบัด การปลูกถ่ายไขกระดูก รังสีรักษา

7 คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วย…มะเร็งเม็ดเลือดขาว

8 ผู้ป่วยควรดูแลตนเอง ดังนี้
- ดูแลความสะอาดร่างกาย - พักผ่อนให้เพียงพอ - ออกกำลังกายได้ตามความสามารถของร่างกาย

9 - รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบทั้ง 5 หมู่ และ ต้อง เป็นอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ
- งดผักสด และผลไม้เปลือกบาง - ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง และภายหลังการ ขับถ่าย

10 - งดสูบบุหรี่ - ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

11 - ที่อยู่อาศัยควรสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง โดยเฉพาะห้องนอน ผู้ป่วย
- หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน หาก จำเป็นต้องออกจากบ้าน ควรผูกผ้าปิดปาก-จมูกทุกครั้ง

12 - รับประทานยาให้ถูกต้องตามจำนวน และเวลา ที่แพทย์สั่ง ไม่ควรงด ลดหรือเพิ่มยาเอง
- มาตรวจตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง

13 - สังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ มีจุดจ้ำเลือดตามตัว เลือดออกตามไรฟัน หายใจเหนื่อย ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีแดง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ตาพร่ามัว เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

14 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ด้วยความปราถนาดี จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ…..ลิวคีเมีย จัดทำโดย น.ส. สุดารัตน์ เมืองเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google