งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อนุกรม N M R T U P นางประไพ อร่ามเรือง ครู คศ.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.6

2 อนุกรม อนุกรม อนุกรม คือ ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ในลำดับ
N M R T U P อนุกรม อนุกรม คือ ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ในลำดับ กำหนดให้ เป็นลำดับจำกัด จะได้ว่า เป็นอนุกรมจำกัด พจน์ที่ 1 ของอนุกรม พจน์ที่ 2 ของอนุกรม พจน์ที่ 3 ของอนุกรม พจน์ที่ n ของอนุกรม

3 อนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเลขคณิต คือ อนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต
N M R T U P อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเลขคณิต คือ อนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต กำหนดให้ เป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เขียนแทนด้วย โดยที่

4 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้

5 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้ ตัว

6 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต กำหนดให้
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต กำหนดให้ เป็นลำดับเลขคณิต และมีผลต่างร่วมเท่ากับ จะได้ เป็นอนุกรมเลขคณิต ตัว

7 อนุกรม N M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

8 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ถ้า เป็นอนุกรมเลขคณิต
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ถ้า เป็นอนุกรมเลขคณิต ผลบวก พจน์แรกของอนุกรมหาได้จากสูตร หรือ

9 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง จงหาผลบวก 20 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต … วิธีทำ จากสูตร จากโจทย์ และ จะได้

10 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง จงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต … + 150 วิธีทำ จากสูตร จากโจทย์ และ จาก

11 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง จงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต … + 150 วิธีทำ จากสูตร จากโจทย์ และ จาก

12 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง จงหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่ 10 ถึง 200 วิธีทำ จากโจทย์ , ใช้สูตร หา ก่อน จากสูตร

13 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง จงหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่ 10 ถึง 200 วิธีทำ จากโจทย์ , ใช้สูตร หา ก่อน

14 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง ต้องการจัดเก้าอี้ในห้องทั้งหมดให้ได้ 20 แถว โดยแถวที่ 1 มี 4 ตัว แถวที่ 2 มี 6 ตัว แถวที่ 3 มี 8 ตัว ไปเรื่อย ๆ จงหาว่าจะต้องใช้เก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัว วิธีทำ 8 2 6 2 4

15 อนุกรม การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ตัวอย่าง ต้องการจัดเก้าอี้ในห้องทั้งหมดให้ได้ 20 แถว โดยแถวที่ 1 มี 4 ตัว แถวที่ 2 มี 6 ตัว แถวที่ 3 มี 8 ตัว ไปเรื่อย ๆ จงหาว่าจะต้องใช้เก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัว วิธีทำ จากสูตร ดังนั้น จะต้องใช้เก้าอี้ 460 ตัว

16 อนุกรม อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมเรขาคณิต คือ อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต
N M R T U P อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมเรขาคณิต คือ อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต กำหนดให้ เป็นลำดับเรขาคณิต ผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เขียนแทนด้วย โดยที่

17 อนุกรม การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้
M R T U P การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้

18 อนุกรม การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต กำหนดให้
M R T U P การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต กำหนดให้ เป็นลำดับเรขาคณิต และมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ จะได้ เป็นอนุกรมเรขาคณิต

19 อนุกรม การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เมื่อ เมื่อ เมื่อ N M R T
U P การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เมื่อ เมื่อ เมื่อ

20 อนุกรม การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ถ้า เป็นอนุกรมเรขาคณิต
M R T U P การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ถ้า เป็นอนุกรมเรขาคณิต และมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ ผลบวก พจน์แรกของอนุกรมหาได้จากสูตร เมื่อ หรือ เมื่อ

21 อนุกรม การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ตัวอย่าง จงหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต … วิธีทำ จากโจทย์ และ จากสูตร จะได้

22 อนุกรม การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ตัวอย่าง
M R T U P การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ตัวอย่าง จงหาผลบวก 4 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เมื่อ วิธีทำ จากโจทย์ และ จากสูตร จะได้

23 อนุกรม N M R T U P จบเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google