งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุกรม อนุกรม คือ ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ในลำดับ กำหนดให้ เป็นลำดับจำกัด จะได้ว่า เป็นอนุกรมจำกัด พจน์ที่ 1 ของอนุกรม พจน์ที่ 2 ของอนุกรม พจน์ที่ 3 ของอนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุกรม อนุกรม คือ ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ในลำดับ กำหนดให้ เป็นลำดับจำกัด จะได้ว่า เป็นอนุกรมจำกัด พจน์ที่ 1 ของอนุกรม พจน์ที่ 2 ของอนุกรม พจน์ที่ 3 ของอนุกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อนุกรม อนุกรม คือ ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ในลำดับ กำหนดให้ เป็นลำดับจำกัด จะได้ว่า เป็นอนุกรมจำกัด พจน์ที่ 1 ของอนุกรม พจน์ที่ 2 ของอนุกรม พจน์ที่ 3 ของอนุกรม พจน์ที่ n ของอนุกรม

3 อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเลขคณิต คือ อนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต กำหนดให้ เป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เขียนแทนด้วย โดยที่

4 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้

5 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้ ตัว

6 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต กำหนดให้ เป็นลำดับเลขคณิต และมีผลต่างร่วมเท่ากับ จะได้เป็นอนุกรมเลขคณิต ตัว

7 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

8 ถ้า เป็นอนุกรมเลขคณิต หรือ ผลบวก พจน์แรกของอนุกรมหาได้จากสูตร

9 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต จงหาผลบวก 20 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 4 + 6 + 8 + 10 + … จากโจทย์ และ จากสูตร จะได้

10 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต จงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต 5 + 10 + 15 + 20 + … + 150 จากโจทย์ และ จากสูตร จาก

11 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต จงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต 5 + 10 + 15 + 20 + … + 150 จากโจทย์ และ จากสูตร จาก

12 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต จงหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่ 10 ถึง 200, จากโจทย์ ใช้สูตร หา ก่อน จากสูตร

13 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต จงหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่ 10 ถึง 200, จากโจทย์ ใช้สูตร หา ก่อน

14 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ต้องการจัดเก้าอี้ในห้องทั้งหมดให้ได้ 20 แถว โดยแถวที่ 1 มี 4 ตัว แถวที่ 2 มี 6 ตัว แถวที่ 3 มี 8 ตัว ไปเรื่อย ๆ จงหาว่าจะต้องใช้เก้าอี้ ทั้งหมดกี่ตัว

15 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ต้องการจัดเก้าอี้ในห้องทั้งหมดให้ได้ 20 แถว โดยแถวที่ 1 มี 4 ตัว แถวที่ 2 มี 6 ตัว แถวที่ 3 มี 8 ตัว ไปเรื่อย ๆ จงหาว่าจะต้องใช้เก้าอี้ ทั้งหมดกี่ตัว จากสูตร ดังนั้น จะต้องใช้เก้าอี้ 460 ตัว

16 อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมเรขาคณิต คือ อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต กำหนดให้ เป็นลำดับเรขาคณิต ผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เขียนแทนด้วย โดยที่

17 การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต พิจารณาการหาผลบวกต่อไปนี้

18 การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต จะได้เป็นอนุกรมเรขาคณิต กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิต และมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ

19 การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เมื่อ

20 การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ถ้า เป็นอนุกรมเรขาคณิต ผลบวก พจน์แรกของอนุกรมหาได้จากสูตร และมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ เมื่อ หรือ

21 การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต จงหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + … + 2048 จากโจทย์ และ จากสูตร จะได้

22 การหาผลรวม n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต จงหาผลบวก 4 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เมื่อ จากโจทย์ และ จากสูตร จะได้

23


ดาวน์โหลด ppt อนุกรม อนุกรม คือ ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ในลำดับ กำหนดให้ เป็นลำดับจำกัด จะได้ว่า เป็นอนุกรมจำกัด พจน์ที่ 1 ของอนุกรม พจน์ที่ 2 ของอนุกรม พจน์ที่ 3 ของอนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google