งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สับเซตและเพาเวอร์ เซต กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ดังนั้น A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย เช่น A = { 0, 2,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สับเซตและเพาเวอร์ เซต กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ดังนั้น A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย เช่น A = { 0, 2,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สับเซตและเพาเวอร์ เซต กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ดังนั้น A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย เช่น A = { 0, 2, 4 } B = { 0, 1, 2, 3, 4 } จะได้ เพราะทุกสมาชิกของ A เป็น สมาชิกของ B

3 ถ้า C = { 2, 4, 8 } และ D = { 8, 6, 4, 2 } จะได้ เพราะทุกสมาชิกของ C เป็น สมาชิกของ D

4 เซต A ไม่เป็นสับเซตของ B ถ้ามีสมาชิก อย่างน้อย หนึ่งตัวของ A ที่ไม่เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย a b c A a e i o u B จะได้ ว่า เพราะว่าสมาชิกบางตัว ของ A ได้แก่ b และ c ไม่ เป็นสมาชิกของ B

5 สับเซตแท้ (Proper Subset) A เป็นสับเซตแท้ของ B ก็ต่อเมื่อ แ ต่ เช่น A = { 2, 4, 8} A เป็นสับเซตแท้ของ B B=

6 เพาเวอร์เซต (Power Set) กำหนดให้ A เป็นเซตใดๆ เพาวเวอร์ เซตของ A คือเซตของสับเซต ทั้งหมดของ A เขียนแทนด้วย P(A) ถ้า A เป็นเซตจำกัดที่มี สมาชิก n ตัว จำนวนสับ เซตทั้งหมดของ A จะ มี สับ เซต

7 ซึ่งประกอบด้วย 1. เซตว่าง 2. เซตที่มีสมาชิก 1 ตัว 3. เซตที่มีสมาชิก 2 ตัว 4. เซตที่มีสมาชิก n ตัว

8 ตัวอย่าง กำหนดให้ จง หา วิธี ทำ P(A)P(A) จำนวนสมาชิกของ A มี 2 ตัว ดังนั้นจำนวนสับเซต ทั้งหมดของ A เท่ากับ = 4 ตัว คือ ดังนั้ น P(A)P(A) =

9 เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe) เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe) คือ เซตที่ประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมดในขอบข่ายที่กำลัง พิจารณาอยู่ในขณะนั้น เขียนแทน ด้วย U เช่น U แทนเซตของอักษรใน ภาษาอังกฤษ A แทนเซตของสระใน ภาษาอังกฤษ B แทนเซตของคำว่า “Math” จะได้ ว่า

10 ตัวอย่าง กำหนด A = { 1, 2, 3, …, 50 } จงหาเอกภพสัมพัทธ์มา 3 เซต วิธีทำเอกภพสัมพัทธ์ (U) ได้แก่ 1. { 1, 2, 3, … } 2. { x | x เป็นจำนวนเต็ม บวก } 3. { x | x เป็นจำนวนเต็ม }


ดาวน์โหลด ppt สับเซตและเพาเวอร์ เซต กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ดังนั้น A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย เช่น A = { 0, 2,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google