งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะชุด ที่ 4 อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะชุด ที่ 4 อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะชุด ที่ 4 อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน

2

3 อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน คือ

4 การเปรียบเทียบ ปริมาณมากกว่า สองปริมาณ เช่น

5 อัตราส่วนของจำนวน เป็ดต่อจำนวนไก่ต่อ จำนวนนก เป็น 3 : 1 : 5

6 เป็น 3 : 1 : 5 อัตราส่วน ดังกล่าว มีความหมาย ดังนี้

7 ถ้ามีเป็ด 3 ตัว จะมีไก่ 1 ตัว และมีนก 5 ตัว

8 ถ้ามีเป็ด 6 ตัว จะมีไก่ 2 ตัว และมีนก 10 ตัว

9 ถ้ามีเป็ด 9 ตัว จะมีไก่ 3 ตัว และมีนก 15 ตัว

10 ถ้ามีเป็ด 12 ตัว จะมีไก่ 4 ตัว และมีนก 20 ตัว

11 อัตราส่วนสอง อัตราส่วน ซึ่งมี จำนวนใดจำนวน หนึ่งเป็นสมาชิก ของอัตราส่วนทั้ง สอง

12 สามารถเขียน อัตราส่วนทั้งสอง รวมเข้าเป็น อัตราส่วน เดียวกัน ดังนี้

13 1. จำนวนซึ่งเป็น สมาชิกของ อัตราส่วนทั้งสองมี ค่าเท่ากัน ให้นำ อัตราส่วนทั้งสองมา เขียนรวมกัน เป็น อัตราส่วนเดียว โดยที่อัตราส่วนนั้นมี สมาชิกสามตัว

14 ( จำนวนซึ่งเป็น สมาชิกของ อัตราส่วนทั้ง สองเขียนเพียง ครั้งเดียว ) เช่น

15 อัตราส่วนของ A : B เป็น 3 : 8 อัตราส่วนของ B : C เป็น 8 : 5 อัตราส่วนของ A : B : C เป็น 3 : 8 : 5

16 2. จำนวนซึ่ง เป็นสมาชิก ของอัตราส่วน ทั้งสองค่าไม่ เท่ากัน

17 ให้นำจำนวนใดๆ คูณ อัตราส่วนทั้งสอง เพื่อ ปรับให้จำนวนซึ่งเป็น สมาชิกของอัตราส่วน ทั้งสองมีค่าเท่ากับตัว คูณร่วมน้อยของ จำนวนนั้น

18 แล้วจึงรวม อัตราส่วนทั้ง สองให้เป็น อัตราส่วนเดียว ตามข้อ 1 เช่น

19 อัตราส่วนของ A : B เป็น 2 : 6 = 2  4 : 6  4 = 8 : 24 อัตราส่วนของ B : C เป็น 8 : 3 = 8  3 : 3  3 = 24 : 9 อัตราส่วนของ A : B : C เป็น 8 : 24 : 9

20 Exercise 4 ( ratio ) อัตราส่วนของจำนวน หลายๆ จำนวน ( 1 )

21 คำชี้แจง จง เขียนอัตราส่วน ต่อไปนี้ให้เป็น อัตราส่วนเดียว ( ข้อละ 1 คะแนน )

22 ตัวอย่าง A : B = 1 : 3 B : C = 3 : 5 จงหาอัตราส่วน A : B : C

23 วิธีทำ A : B = 1 : 3 B : C = 3 : 5 ดังนั้น A : B : C = 1 : 3 : 5

24 1. A : B = 2 : 7 B : C = 7 : 1 จงหาอัตราส่วน A : B : C วิธีทำ A : B =.......................... B : C =.......................... ดังนั้น A : B : C =.................................................

25 2. A : B = 2 : 3 B : C = 5 : 4 จงหาอัตราส่วน A : B : C วิธีทำ A : B =...................... B : C =....................... ดังนั้น A : B : C =............

26 3.A : B = 2 : 5 B : C = 5 : 3 C : D = 3 : 7 จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B =.............................. B : C =............................ C : D =........................... ดังนั้น A : B : C : D =....................

27 4.A : B = 2 : 3 B : C = 4 : 5 C : D = 15 : 21 จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B =................................ B : C =................................ C : D =................................ ดังนั้น A : B : C : D =....................

28 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 4 อัตราส่วนของจำนวน หลายๆ จำนวน ( 1 )

29 1.A : B = 2 : 7 B : C = 7 : 1 จงหาอัตราส่วน A : B : C วิธีทำ A : B = 2 : 7 B : C = 7 : 1 ดังนั้น A : B : C = 2 : 7 : 1

30 2.A : B = 2 : 3 B : C = 5 : 4 จงหาอัตราส่วน A : B : C วิธีทำ A : B = 2 : 3 = 2  5 : 3  5 = 10 : 15 B : C = 5 : 4 = 5  3 : 4  3 = 15 : 12 ดังนั้น A : B : C = 10 : 15 : 12

31 3.A : B = 2 : 5 B : C = 5 : 3 C : D = 3 : 7 จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B = 2 : 5 B : C = 5 : 3 C : D = 3 : 7 ดังนั้น A : B : C : D = 2 : 5 : 3 : 7

32 4.A : B = 2 : 3 B : C = 4 : 5 C : D = 15 : 21 จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B = 2 : 3 = 2  4 : 3  4 = 8 : 12 B : C = 4 : 5 = 4  3 : 5  3 = 12 : 15 C : D = 15 : 21 = 15 : 21 ดังนั้น A : B : C : D = 8 : 12 : 15 : 21

33

34 พบกันใหม่ ชุดที่ 5 นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะชุด ที่ 4 อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google