งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

2

3

4 การทำโจทย์ปัญหา สัดส่วน ได้กำหนดวิธีการทำไว้ ชัดเจนคือ ให้เขียนความสัมพันธ์ ของสิ่งที่ โจทย์ให้มาในรูป อัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วคำนวณหาค่าที่ ต้องการ โดยการแก้สมการ เป็นการทำตามขั้นตอน ตามระบบ

5 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง การหาคำตอบ 1 คำตอบ จะแสดงวิธีทำ 5 – 6 บรรทัด โจทย์บางข้อถ้า ให้หา 5 คำตอบ ก็ต้อง แสดงวิธีทำ 20-30 บรรทัด

6 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง โจทย์สัดส่วน เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่มอีก ปริมาณหนึ่งก็เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณหนึ่งลดอีก ปริมาณหนึ่งจะลดตาม เป็น สัดส่วนกัน โดยใช้หลักการคูณหรือการ หารทุกจำนวนที่เกี่ยวข้องกัน

7 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง เพื่อให้การแสดงวิธีทำ กระชับ รัดกุม กระผมจึงคิด หาวิธีการใหม่ โดยตั้งชื่อว่า “ สัดส่วนใช้ตาราง ” ซึ่งทำ ให้การแสดง วิธีทำเหลือเพียง 4 บรรทัด เท่านั้น จากที่เคยทำ 5 – 30 บรรทัด

8 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง เริ่ม ……. เรียน สัดส่วน รูปแบบตาราง Style ครูธีรพันธ์ เรียนด้วยตนเองได้ สบายมาก

9 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง ตัวอย่าง ก ข ค ลงทุนทำการค้าใน อัตราส่วน 2 : 3 : 5 ถ้า ข ลงทุน 150 บาท (1) ก ลงทุนกี่บาท (2) ค ลงทุนกี่บาท (3) ทั้งสามคนลงทุนกี่บาท (4) ค ลงทุนมากกว่า ข กี่บาท (5) ค ลงทุนมากกว่า ก กี่บาท

10 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง ตัวอย่าง ก ข ค ลงทุนทำการค้าในอัตราส่วน 2 : 3 : 5 ถ้า ข ลงทุน 150 บาท (1) ก ลงทุนกี่บาท (2) ค ลงทุนกี่บาท (3) ทั้งสามคนลงทุนกี่บาท (4) ค ลงทุนมากกว่า ข กี่บาท (5) ค ลงทุน มากกว่า ก กี่บาท กขค ก+ข+คก+ข+ค 2 3 5 15 0 ค-ขค-ข ค-กค-ก 10 2 3 X 50 ? ? ? ? ? 10 0 25 0 50 0 10 0 15 0

11 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง วิธีการทำ ตามปกติ 25 บรรทัด

12 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง วิธีทำ (1) ก ลงทุน 2 บาท ข ลงทุน 3 บาท ก ลงทุน m บาท ข ลงทุน 150 บาท ดังนั้น 2 _ 3 = m _ 150150 m x 3 =2x 15 0 m= 2 x _____ ____ 3 =10 0

13 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง (2) ข ลงทุน 3 บาท ค ลงทุน 5 บาท ข ลงทุน 150 บาท ค ลงทุน m บาท ดังนั้น 3 = _ 5 150 __ _ m m x 3 =5x 15 0 5x m = _____ ____ 3 = 25 0

14 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง (3) ถ้า ข ลงทุน 150 บาท ก ลงทุน 100 บาท ค ลงทุน 250 บาท ดังนั้น ทั้งสามคนลงทุน = 150 + 100 + 250 บาท = 500 บาท

15 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง (4) ค ลงทุนมากกว่า ข = 250 - 150 บาท = 100 บาท (5) ค ลงทุนมากกว่า ก = 250 - 100 บาท = 150 บาท ตอบ

16 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง 25 บรรทัด จะเหลือ 4 บรรทัด.....

17 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง


ดาวน์โหลด ppt ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ พิเศษ ร. ร. แจ้ห่มวิทยา ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google