งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การเรียนรู้ หาพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้ ได้ สาระสำคัญ เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดหรือพจน์ที่ n เขียน แทนด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การเรียนรู้ หาพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้ ได้ สาระสำคัญ เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดหรือพจน์ที่ n เขียน แทนด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ หาพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้ ได้ สาระสำคัญ เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดหรือพจน์ที่ n เขียน แทนด้วย a n เช่น a n = 4n + 2 เมื่อ n = 1, 2, 3 เมนูหลัก เข้าสู่ บทเรียน เข้าสู่ บทเรียน แบบทดส อบ แบบทดส อบ

4 เมนูหลัก แบบทดส อบ แบบทดส อบ

5 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ

6 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ

7 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนลำดับที่กำหนดให้แต่ ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ข้อที่ลำดับที่กำหนดให้ 1 4, 7, 10, 13, 16 2 2, 4, 8, 16, 32, 64 3 9, 13, 17, 21,... 4 9, 6, 0, -3,... 5 6 2, 5, 8, 11, 14 7 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 8, 9, 10, 11, 12, 13

8 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ ข้อ ที่ พจน์ทั่วไปหรือ พจน์ที่ n 1 a n = 3n + 1 2 a n = 2 n 3 a n = 4n + 5 4 a n = 12 – 3n ข้อ ที่ พจน์ทั่วไปหรือ พจน์ที่ n 5 a n = 6 a n = 3n – 1 7 a n = n + 4 8 a n = n + 7

9 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ

10 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของ ลำดับ

11 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบฝึกทักษะที่ 2.2 เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของ ลำดับ คำถามคำตอ บ 1. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 1, 5, 13, 29 2. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 2, 8, 26, 80 3. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 24, 8,, 4. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด,,, 5. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด,, 3,

12 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก แบบทดส อบ แบบทดส อบ เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2.2 เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

13 แบบทดสอ บ เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

14 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

15 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

16 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

17 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

18 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

19 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

20 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

21 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

22 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

23 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก

24 เมนูหลัก เนื้อหา หน้าแรก เนื้อหา หน้าแรก เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียน / หลังเรียน เรื่อง การหาพจน์ ทั่วไปของลำดับ

25


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การเรียนรู้ หาพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้ ได้ สาระสำคัญ เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดหรือพจน์ที่ n เขียน แทนด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google