งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Geometric Sequence. ลำดับเรขาคณิต ( Geometric Sequence )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Geometric Sequence. ลำดับเรขาคณิต ( Geometric Sequence )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Geometric Sequence

2 ลำดับเรขาคณิต ( Geometric Sequence )

3

4 ตัวอย่างที่ 1 ดังนั้น ห้าพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตคือ 3, 6,12, 24 และ 48

5 ตัวอย่างที่ 2 จงหาพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี 16 เป็นพจน์ที่ 5 และ มี 2 เป็นอัตราส่วนร่วม ดังนั้น พจน์แรกของลำดับ คือ 1

6 ตัวอย่างที่ 3

7 ตัวอย่างที่ 4 จึงได้ว่า 7 = n-1 n = 8 ดังนั้น ลำดับนี้มี 8 พจน์

8 ตัวอย่างที่ 5

9

10 a. 2, 4, 8, 16, 32, … b. 3, 9, 17, 81, 243, … c. 10, 20, 30, 40, 50, … d. -1, -4, -16, -64, - 256, … ยังไม่ถูกค่ะ ยังไม่ถูกนะคะ ถูกต้องค่ะ ลองคิดอีกทีนะคะ ข้อ 1 ลำดับในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นลำดับเรขาคณิต ข้อถัดไป

11 d. พจน์ที่ 8 มีค่าเท่ากับ 4,374 a. มีอัตราส่วนร่วม (r) เท่ากับ 2 ถูกต้องค่ะ ลองคิดอีกทีนะคะ ยังไม่ถูกค่ะ ยังไม่ถูกนะคะ ข้อ 2 จากลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, … ข้อใดกล่าวถูกต้อง ข้อถัดไป

12 d. พจน์ที่ 8 c. พจน์ที่ 7 a. พจน์ที่ 5 b. พจน์ที่ 6 ถูกต้องค่ะ ลองคิดอีกทีนะคะ ยังไม่ถูกค่ะ ยังไม่ถูกนะคะ ข้อ 3 162 เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต 2, -6, 18, … ข้อถัดไป

13 เฉลย ข้อ 4 ลำดับเรขาคณิตชุดหนึ่งมีพจน์ที่ 7 เท่ากับ 256 และ มีพจน์ที่ 5 เท่ากับ 64 จงหาอัตราส่วนร่วม (r) และพจน์ที่ 1 ของลำดับเรขาคณิตนี้ ข้อถัดไป

14 เฉลย มีค่าเท่ากับ 6

15 นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด ในเอกสารประกอบการเรียน นะคะ


ดาวน์โหลด ppt Geometric Sequence. ลำดับเรขาคณิต ( Geometric Sequence )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google