งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลที่ นิยมใช้. จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของ โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลได้ บอกโปรแกรม ฐานข้อมูลที่นิยม ใช้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลที่ นิยมใช้. จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของ โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลได้ บอกโปรแกรม ฐานข้อมูลที่นิยม ใช้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลที่ นิยมใช้

2 จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของ โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลได้ บอกโปรแกรม ฐานข้อมูลที่นิยม ใช้ได้

3 ระบบจัดการฐานข้อมูล (DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ปัจจุบันมีระบบ จัดการฐานข้อมูลหลายโปรแกรม การศึกษา ถึงลักษณะของ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ระบบจัดการ ฐานข้อมูลที่เหมาะสม กับงานตรงตามความต้องการมากที่สุด

4 โปรแกรมฐานข้อมูลที่ นิยมใช้ โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ ช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการต่างๆ ที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้ การ ปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยม ใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBASE, Oracle, DB2, SQL เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถ ต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจำกัดขอบเขตการ ใช้งาน บางโปรแกรมใช้งานยากกว่า แต่จะมี ความสามารถในการทำงานมากกว่า จึงจะขอ กล่าวถึงโปรแกรมฐานข้อมูลบางโปรแกรมที่นิยมใช้ กัน ได้แก่

5 1. โปรแกรม dBase เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลอีก ชนิดหนึ่ง การใช้งานจะ คล้ายกับโปรแกรม FoxPro ข้อมูลหรือ รายงานที่อยู่ในไฟล์บน dBase จะสามารถส่งไป ประมวลผลในโปรแกรม Word Processor ได้และ แม้แต่โปรแกรม Excel ก็ สามารถอ่านไฟล์ DBF ที่ สร้างขึ้นโดยโปรแกรม dBase ได้ด้วย

6 2. โปรแกรม Access นับเป็น โปรแกรมที่นิยมใช้กันมากใน ขณะนี้ โดยเฉพาะในระบบ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถ สร้างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรียกดู ข้อมูลในฐานข้อมูลหลังจากบันทึก ข้อมูลลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูล จากเขตข้อมูลใดก็ได้ การแสดงผล ก็อาจแสดงทางจอภาพ หรือส่ง พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ได้ นอกจากนี้ Access ยังมีระบบ ความปลอดภัยของข้อมูล โดยการ กำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ด้วย สำหรับ โปรแกรม Access นี้จะ กล่าวถึงวิธีการใช้เบื้องต้น โดยสังเขปไว้ในหน่วยถัดไป

7 3. โปรแกรม FoxPro เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งาน มากที่สุด เนื่องจากใช้ง่ายทั้ง วิธีการเรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกต์โปรแกรมขึ้น ใช้งาน โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กับ dBase คำสั่งและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใช้งานบน FoxPro ได้ นอกจากนี้ใน FoxPro ยังมี เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม เช่น การสร้างรายงาน โปรแกรมที่ เขียนด้วย FoxPro จะสามารถแปร เป็นไฟล์.EXE ได้เช่นเดียวกับ โปรแกรมภาษาอื่น ๆ และสามารถ นำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่อง อื่น ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี โครงสร้างของ FoxPro อยู่ใน เครื่องด้วย

8 4. โปรแกรม SQL เป็นโปรแกรม ฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มี ประสิทธิภาพในการทำงาน สูง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่ คำสั่ง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะ ใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่งที่มีผู้ นิยมใช้กันมาก โดยทั่วไปโปรแกรม ฐานข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน เช่น Oracle, DB2 ก็ มักจะมีคำสั่ง SQL ที่ต่างจาก มาตรฐานไปบ้างเพื่อให้เป็นจุดเด่น ของแต่ละโปรแกรมไป

9 ORACLE ฐานข้อมูล Oracle เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความ นิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพใน การทำงานสูง เหมาะกับการจัดการเก็บข้อมูล ขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยและความ มั่นคงในการใช้งาน การจัดการฐานข้อมูล Oracle ให้เป็นไปอย่างถูกต้องจะช่วยให้การใช้ งานฐานข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน้าที่ในการจัดการ ฐานข้อมูลเป็นหน้าที่หลักของผู้ดูและระบบ ฐานข้อมูล หรือ DBA (Database Administrator)

10 ตัวอย่างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

11 คุณสมบัติของฐานข้อมูลที่ดี ฐานข้อมูลที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เนื้อหาน่าใจตรงกับความต้องการ 2. สมบูรณ์ (Complete) 3. เป็นปัจจุบัน (Update) 4. ถูกต้อง (Accuracy) 5. ค้นหาได้สะดวก (Retrieve or Query)


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลที่ นิยมใช้. จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของ โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลได้ บอกโปรแกรม ฐานข้อมูลที่นิยม ใช้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google