งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software. Software โปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาต่างๆ ตาม ข้อกำหนดของภาษานั้นๆ เพื่อให้ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ตามที่ เราต้องการ แบ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software. Software โปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาต่างๆ ตาม ข้อกำหนดของภาษานั้นๆ เพื่อให้ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ตามที่ เราต้องการ แบ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software

2 Software โปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาต่างๆ ตาม ข้อกำหนดของภาษานั้นๆ เพื่อให้ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ตามที่ เราต้องการ แบ่ง software ตามหน้าที่การทำงานดังนี้  ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)  โปรแกรมแปลภาษา (Compiler and Interpreter)  โปรแกรมประยุกต์ (Application software)  โปรแกรมสำเร็จ (Package)

3 End Users Application Software System Software Computer Hardware End Users General purpose, Application Specific System Management Support, Development

4 Operating System หรือ system program – เป็นการรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล (processing program) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุม (control program) เข้าด้วยกันเพื่อช่วย ในการปรับปรุงประสิทธ์ภาพในการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ Software

5 5-5 Software ประสานงานกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้และ คอมพิวเตอร์ ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์ เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ใช้ควบคุม รายละเอียดทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ การใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกตัวจำเป็นต้องมี ระบบปฏิบัติการ

6 5-6 ตัวอย่างของ ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานกันทั่วไป ได้แก่ – วินโดวส์ – นิยมใช้งานมากในเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ วินโดวส์ – แมคโอเอส – มีความสามารถสูงและใช้ งานได้ง่าย แมคโอเอส – ยูนิกซ์ – เป็นระบบปฏิบัติการแบบ เครือข่าย ; โดยในระยะเริ่มต้นออกแบบ มาเพื่อใช้งานสำหรับเว็บ ยูนิกซ์ – ลีนุกซ์ – เป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่มี บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ; สามารถใช้ งานได้ฟรีจากเว็บ ลีนุกซ์

7 5-7 วินโดวส์ นิยมใช้กันมาก ในเครื่อง ไมโครคอมพิวเ ตอร์ Windows XP เป็น ระบบปฏิบัติการ ที่นิยมใช้งาน กันอย่าง แพร่หลาย Windows 7 เป็น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันล่าสุด

8 แมคโอเอส ออกแบบมาเพื่อ ทำงานกับเครื่อง คอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล ไม่ได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย เท่ากับ ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ แมคโอเอสเท็น Mac OS X เป็น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชันถัดไปของ ระบบปฏิบัติการแมค โอเอส จะใช้ชื่อว่า Leopard

9 ยูนิกซ์ – เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย – ระยะเริ่มต้นออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับ เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ – สามารถทำงานในเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

10 ลีนุกซ์ – จัดเป็นเวอร์ชันหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ์ – สามารถใช้งานได้ฟรี –Open source

11 Compiler and Interpreter – โปรแกรมแปลภาษาต่างๆ ที่เขียนขึ้นให้อยู่ใน รูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้คำสั่งได้ จึงทำให้ คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ Software

12 Application Program – โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ ตาม ความต้องการของผู้ใช้สำหรับงานเฉพาะอย่าง เพื่อ อำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว เช่นโปรแกรมด้าน บัญชี โปรแกรมลงทะเบียนเรียน Package – โปรแกรมที่มีการทำงานในลักษณะเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน ใช้เทคนิคเดียวกัน ซึ่งมีผู้จำหน่าย ให้เราเลือกซื้อตามความเหมาะสม มักเรียกว่า โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office Software

13 Software Package


ดาวน์โหลด ppt Software. Software โปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาต่างๆ ตาม ข้อกำหนดของภาษานั้นๆ เพื่อให้ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ตามที่ เราต้องการ แบ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google