งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 ข้อมูลประวัติการส่งต่อผู้ป่วย 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล และ รพ. สต. 2. ผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับ ไปยังสถานบริการที่ ส่งผู้ป่วยมา 3. การตอบกลับไปยังสถานบริการที่ส่งมา เมื่อสิ้นสุดการรักษาโดยไม่ได้ส่ง ผู้ป่วยกลับ หมายเหตุ 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ หมายถึง ผู้ป่วย นอก ผู้ป่วยใน รวมถึงการส่งผู้ป่วย กลับไปยังสถานบริการที่ส่งมา และการ ตอบกลับ 2. รหัส Dx จะอยู่ในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD ประเภท แฟ้มบริการ จัดเก็บทุกครั้งที่มีการ ส่ง ต่อ / ส่งกลับ / ตอบกลับ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

4

5 ข้อมูลผลการตอบรับ การส่งต่อ / การส่งกลับ ผู้ป่วย 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ / ส่งกลับ มา จาก รพ. และ รพ. สต. หมายเหตุ 1. การตอบรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการ ส่งต่อ / ส่งกลับ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย ใน ประเภท แฟ้มบริการ

6 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

7 ข้อมูล การให้การดูแลผู้ป่วยขณะการส่งต่อ / การส่งกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ / ส่งกลับ มา จาก รพ. และ รพ. สต. หมายเหตุ 1. การตอบรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการ ส่งต่อ / ส่งกลับ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย ใน 2. เชื่อมโยงข้อมูลประวัติการส่งต่อในแฟ้ม REFER_HISTORY ประเภท แฟ้มบริการ

8 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูล การประเมินทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้รับ การส่งต่อ / การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ / ส่งกลับ มา จาก รพ. และ รพ. สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ

9 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูล การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ ตรวจวินิจฉัยอื่นๆของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ / การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ / ส่งกลับ มา จาก รพ. และ รพ. สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ

10 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูล ประวัติการได้รับยาของผู้ป่วยที่ได้รับ การส่งต่อ / การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ / ส่งกลับ มา จาก รพ. และ รพ. สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ

11 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูล ประวัติการการได้รับหัตถการของผู้ป่วย ที่ได้รับการส่งต่อ / การส่งกลับ หรือตอบกลับ 1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ / ส่งกลับ มา จาก รพ. และ รพ. สต. หมายเหตุ ประเภท แฟ้มบริการ


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google