งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์
ใบงานที่ 2. 2 เรื่อง หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

2 งานวิจัยที่สืบค้น การใช้สารล่อดักจับแมลงวันผลไม้ชนิด hendel ศัตรูสำคัญของพริก ผู้วิจัย นายอโนทัย วิงสระน้อย หัวข้องานวิจัยต่อยอดที่สนใจทำโครงงาน การศึกษาผลไม้และพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นสารล่อดักจับแมลงวันผลไม้

3 แนวคิดที่มาและความสำคัญที่ต้องการทำโครงงาน
ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ที่มักมาทำลายผลผลิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รายได้น้อยลง จึงได้คิดทำการศึกษาค้นคว้าผลไม้และพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นสารล่อดักจับแมลงวันผลไม้

4 เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการทดลอง
1.ศึกษาชนิดของผลไม้และพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นน่าจะดึงดูดแมลงวัน วิธีการทดลอง เลือกผลไม้และพืชสมุนไพรที่คาดว่าน่าจะล่อแมลงวันได้มาอย่างละ 5 ชนิด แล้วนำมาสกัดน้ำที่ให้กลิ่นของผลไม้และพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ

5 2.การศึกษาผลไม้และพืชสมุนไพรที่ส่งกลิ่นดึงดูดแมลงวันที่สุด วิธีการทดลอง นำสารที่สกัดเป็นน้ำได้จาก ผลไม้และพืชสมุนไพรมาใส่บีกเกอร์ แล้วตั้งไว้เป็นชุดของผลไม้และชุดของพืชสมุนไพรแล้วนำแมลงวันผลไม้มาปล่อยคอยสังเกตว่ามันบินไปทางไหนมากที่สุดแล้วจดบันทึก

6 งานวิจัยที่สืบค้น

7

8 ด.ญ.ธนพัต ศิริดล เลขที่14 ชั้นม.2/3 เสนอ อาจารย์ ถนัดศรี ทัดเที่ยง
จัดทำโดย ด.ญ.ธนพัต ศิริดล เลขที่14 ชั้นม.2/3 เสนอ อาจารย์ ถนัดศรี ทัดเที่ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

9 จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google