งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง ลิ ปกลิ่น Chocolate.  พวกเราได้เข้าไปศึกษาใน อินเตอร์เน็ต ในเว็บ www.craftbits.com ค่ะ พวกเรา เห็นว่ามันน่าสนใจและใช้ ประโยชน์ได้จึงเลือกหัวข้อนี้ค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง ลิ ปกลิ่น Chocolate.  พวกเราได้เข้าไปศึกษาใน อินเตอร์เน็ต ในเว็บ www.craftbits.com ค่ะ พวกเรา เห็นว่ามันน่าสนใจและใช้ ประโยชน์ได้จึงเลือกหัวข้อนี้ค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง ลิ ปกลิ่น Chocolate

2  พวกเราได้เข้าไปศึกษาใน อินเตอร์เน็ต ในเว็บ www.craftbits.com ค่ะ พวกเรา เห็นว่ามันน่าสนใจและใช้ ประโยชน์ได้จึงเลือกหัวข้อนี้ค่ะ www.craftbits.com

3  พวกเราคาดว่ามันจะ สามารถป้องกันปากแตก ปากแห้งได้ค่ะ และยังมี กลิ่นหอมด้วยค่ะ

4 1) ใส่ Vaseline ในบีเกอร์ 2) ละลายบน Spirit Burner 3) ในผลช็อกโกแล็ตลงไป 4) คนให้เข้ากันด้วยช้อนคน 5) เมื่อเข้ากันดีแล้ว เทใส่ลงไปใน ภาชนะ 6) ทิ้งไว้ให้แห้ง

5  Beaker  Spirit Burner  Vaseline  ช้อนคน  ภาชนะสำหรับใส่ Vaseline  ผงช็อกโกแล็ต

6 1) ค้นหาข้อมูล 1 วัน 2) ปรึกษา 2 วัน 3) หาอุปกรณ์ 2 วัน 4) ปรึกซาด้านขั้นตอน 1 วัน 5) ปรึกษึครู 1 วัน 6) ลงมือทำ 2 วัน

7  เมื่อนำไปทาปากแล้ว พบว่ามีกลิ่น ของช็อกโกแล็ตและสามารถ ป้องกันปากแตก และให้วคามชุ่ม ชื่นแก่ริมฝีปากด้วยค่ะ

8  เราเลือกหัวข้อนี้เพราะเห็น ว่าสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้ คือสามารถ ป่องกันปากแตกและมีกลิ่น ช็อกโกแล็ตค่ะ

9  ได้ผลตามที่คาดค่ะ

10  www.craftbits.com

11  สมาชิกกลุ่ม ด. ญ. นัทลี พิรารักษ์ ด. ญ. เฮียนจอง ฮวงโบ ด. ญ. เฮฮุน คิม ด. ญ. ธิดา ไดอาน่า เดนาโซ ด. ญ. นภสร พงศ์พิชยพิสุทธิ ด. ญ. ธิดา คริสติน เรย์เพนส์ ด. ญ. ชวนีย์ ภูทะวี โรงเรียนวารี เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง ลิ ปกลิ่น Chocolate.  พวกเราได้เข้าไปศึกษาใน อินเตอร์เน็ต ในเว็บ www.craftbits.com ค่ะ พวกเรา เห็นว่ามันน่าสนใจและใช้ ประโยชน์ได้จึงเลือกหัวข้อนี้ค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google