งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวชนินทร รัตนเวชสิทธิ ชั้นม.4/1 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวชนินทร รัตนเวชสิทธิ ชั้นม.4/1 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวชนินทร รัตนเวชสิทธิ ชั้นม.4/1 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย พิษณุโลก

2 จาคอบ เบอร์นูลี่ (Jacob Bernulli) เขาสร้างวิธีไว้โดย เป็น สูตรอยู่ในรูปของความน่าจะเป็น

3 Number_s จำนวนครั้งที่การทดลองได้รับผลสำเร็จ Trials จำนวนครั้งของการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน Probability_s ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการ ทดลองแต่ละครั้ง Cumulative ค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว BINOM.DIST จะ ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ซึ่งเป็นความน่าจะ เป็นที่มี ความสำเร็จไม่เกิน number_s ครั้ง และถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันมวลของความน่าจะ เป็น ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่มีความสำเร็จ number_s ครั้ง

4 ฟังก์ชั่นของ ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล

5 ตัวอย่าง โอกาสที่เหรียญบาทจะออกก้อยอย่าง น้อย 10 ครั้ง ในการโยนเหรียญทั้งหมด 20 ครั้ง จะเป็นเท่าใด ปัญหาลักษะนี้สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการ แก้ปัญหา โดยเพียงป้อนคำสั่งในเอกเซลล์ด้วย =binomdist (9,20,50%,true) ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่เหรียญจะออกก้อย ไม่เกิน 9 ครั้งใน 20 ครั้ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เมื่อป้อน ค่านี้ลงไปจะได้เท่ากับ 0.41 ดังนั้น โอกาสที่ เหรียญจะออกก้อยอย่างน้อย 10 ครั้งขึ้นไป = 1- 0.41 = 0.59

6 หากต้องการทราบ จำนวนแขกที่มาในงาน เลี้ยงก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้เช่นกัน เพราะแขก ที่มาในงานเลี้ยง จะมาหรือไม่นั้น ก็เปรียบ เหมือนกับ การโยนเหรียญ สมมุติว่า ถ้าแจกบัตร เชิญแขกไปทั้งสิ้น 200 ใบ และ คาดการณ์ว่าแขก จะมาร่วมงานอยู่ 70% ด้วยกัน ดังนั้นน่าจะจองที่ นั่งไว้ 140 ที่ ( เพราะคิดว่า 70% ของ 200 คือ 140)

7 ในตัวอย่างนี้เราลองมาหาความน่าจะเป็นที่ แขกจะมาร่วมงานเกิน 140 คน ดังนั้นเราจะใช้ สูตร คือ 1-binomdist (140,200,70%,true) 47% ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีค่าเท่ากับ 47% แสดงว่าจะมีโอกาสที่ แขกนั้นจะมาล้นงานถึง 47% ซึ่งนับว่าสูงมาก และถือว่าเป็นความที่ เสี่ยงที่สูงเกินไป

8 เราสามารถลดความเสี่ยงลงได้ หากเรา เพิ่มที่นั่งให้มากขึ้นจากเดิม ดังนั้นจึงเกิด คำถามต่อไปว่า ควรจะเพิ่มที่นั่งเท่าไร จำนวนที่นั่งจะเหมาะสมกับจำนวนแขกที่มา งาน ซึ่งผลการคำนวณจากตัวอย่างที่แล้ว เมื่อทำการจองที่นั่งไว้ 140 ที่ จำนวนแขกที่ จะมาล้นงานสูงถึง 47% ซึ่งหากทำการเพิ่ม ค่าที่นั่งให้มากขึ้น ความน่าจะเป็นที่แขกมา ล้นงานจะมีค่าดังนี้ ดังนั้นหากเราต้องการที่ลดความเสี่ยงที่มี โอกาสจะเกิดขึ้นมีวิธีที่สามารถทำได้ อย่างไร

9 1) เมื่อเพิ่มที่นั่งเป็น 145 จะต้องป้อนค่า =1- binomdist(145,200,70%,true) = 20% 2) เมื่อเพิ่มที่นั่งเป็น 150 จะต้องป้อนค่า =1- binomdist(150,200,70%,true) = 5% 3) เมื่อเพิ่มที่นั่งเป็น 155 จะต้องป้อนค่า =1- binomdist(155,200,70%,true) = 0.5%

10 จากผลการคำนวณจะ เห็นว่า ควรจองที่นั่ง เท่ากับ 155 ที่ เพราะ โอกาสที่แขกจะมาล้น งานนั้นมีค่าน้อยที่สุด และไม่เป็นการเผื่อที่มาก เกินไปอีกด้วย...

11 http://vcharkarn.com/varticle/316 http://niyomtutor.blogspot.com/2011/10/blo g-post_26.html


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวชนินทร รัตนเวชสิทธิ ชั้นม.4/1 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google