งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน คอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ ) วิชา คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย น. ส ฤทัยชนก อ้วนนวน เลขที่ 21 น. ส ศิริลักษณ์ แสงนวล เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน คอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ ) วิชา คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย น. ส ฤทัยชนก อ้วนนวน เลขที่ 21 น. ส ศิริลักษณ์ แสงนวล เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน คอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ ) วิชา คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย น. ส ฤทัยชนก อ้วนนวน เลขที่ 21 น. ส ศิริลักษณ์ แสงนวล เลขที่ 27 เสนอ พ่อครู ประเวส นามสีฐาน โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25

2 การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก เตรียมอุปกรณ์การทดลอง - สารไอโอดีน - ยาสีฟันที่จะนำมาทดลองหาแป้ง - บีกเกอร์ - ช้อนคนสาร - น้ำเปล่า ที่สะอาด - ดรอปเปอร์

3 ขั้นตอนที่ 2 บีบยาสีฟัน ใส่บนหลังช้อนคน สาร เพราะ จะทำให้ง่ายต่อการแตกตัว ของสาร

4 ขั้นตอนที่ 3 ใช้ช้อนคนสาร คนสารให้ ละเอียด และให้เป็นเนื้อ เดียวกันในบีกเกอร์ขนาด เล็ก

5 ขั้นตอนที่ 4 เทน้ำเปล่าที่สะอาด ลงไปแล้ว หลังจากนั้นคนสารหรือยาสีฟัน ให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับ น้ำ

6 ขั้นตอนที่ 5 หยดสารไอโอดีนลงไป 4-5 หยด แล้วคนสาร

7 ขั้นตอนที่ 6 คนสารต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าสารจะเกิดการ เปลี่ยนสี ถ้าสาร เปลี่ยนสีจากสีเดิมเป็น สี ส้ม หรือ น้ำตาล แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อ นั้นมีแป้ง ซึ่งเป็น สาเหตุที่ทำให้เกิด แบคทีเรียในช่องปาก ของเรา และถ้าสารนั้นเปลี่ยน กลับไปเป็นสีเดิม แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อ นั้น ไม่มีแป้ง หรือมี แป้งในปริมาณที่น้อย มาก

8 สรุปผลการทดลอง พบว่ายาสีฟันยี่ห้อ คอลเกตไม่ มีแป้งและปลอดภัยมากที่สุด เพราะสารไม่เปลี่ยนสีเป็นสี น้ำตาลหรือสีส้ม จึงปลอดภัย ต่อช่องปากของเรา

9 จบการ นำเสนอ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ พ่อครู ประเวส นามสี ฐาน แม่ครู วรารัตน์ สิทธิวุฒิ ที่ให้คำปรึกษาและให้ คำแนะนำ จนโครงงาน เรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไป ด้วยดี


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน คอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ ) วิชา คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย น. ส ฤทัยชนก อ้วนนวน เลขที่ 21 น. ส ศิริลักษณ์ แสงนวล เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google