งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหัศจรรย์ น้ำยาล้าง จาน. ที่มาและ ความสำคัญของ โครงงาน ปัจจุบันในหลายๆบ้าน จำเป็นต้องใช้ น้ำยาล้างจาน และถ้าซื้อใน ตลาดอาจจะมีราคาสูง ทุกๆคนจึงศึกษาวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหัศจรรย์ น้ำยาล้าง จาน. ที่มาและ ความสำคัญของ โครงงาน ปัจจุบันในหลายๆบ้าน จำเป็นต้องใช้ น้ำยาล้างจาน และถ้าซื้อใน ตลาดอาจจะมีราคาสูง ทุกๆคนจึงศึกษาวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหัศจรรย์ น้ำยาล้าง จาน

2 ที่มาและ ความสำคัญของ โครงงาน ปัจจุบันในหลายๆบ้าน จำเป็นต้องใช้ น้ำยาล้างจาน และถ้าซื้อใน ตลาดอาจจะมีราคาสูง ทุกๆคนจึงศึกษาวิธี ทำ และถ้าหากในตลาดไม่มีขาย ทุกๆคนก็สามารถทำเองได้

3 จุดมุ่งหมายของ การศึกษาค้นคว้า การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ต้องการศึกษาวิธี ทำน้ำยาล้างจานที่มีคุณภาพขึ้น ใช้เอง

4 สมมติฐานของ การศึกษาค้นคว้า การทำน้ำยาล้างจาน สมมติฐานคือ น้ำยาล้างจานตามส่วนผสมที่ กำหนดในการศึกษาครั้งนี้ ( หัวเชื้อ ผงข้น กรดมะนาว สีน้ำ น้ำหอม ) สามารถทำความสะอาดภาชนะได้เป็นอย่างดี เหมือนกับที่มีขายในห้าง สรรพสินค้าหรือตามท้องตลาด

5 ขั้นตอนการ ดำเนินการ 1. เทหัวเชื้อลงในภาชนะ 2. ใส่น้ำ 3 เท่าของหัวเชื้อ 3. คนให้เข้ากัน 4. ค่อยๆใส่ผงข้นจนหมด 5. คนให้ผงข้นละลาย 6. ค่อยๆใส่กรดมะนาวทีละนิด ค่อยๆคนไป ด้วย 7. ใส่สีน้ำ ( สีส้ม ) ลงไปในน้ำยาล้างจาน 8. คนให้เปลี่ยนสี 9. ใส่น้ำหอมกลิ่นมะนาว

6 ขั้นตอนการ ดำเนินการ 10. คนใช้เข้ากัน 11. เทน้ำยาล้างจานใส่ขวด แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว...

7 วัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ 1. บีกเกอร์ 2. ตะเกียงไฟ 3. ตะแกงจุดไฟ 4. หัวเชื้อ 5. สีน้ำ ( สีส้มๆ เหลืองๆ ) 6. น้ำหอมกลิ่น มะนาว 7. กรดมะนาว 8. ผงข้น 9. น้ำเปล่า

8 แผนการ ปฏิบัติงาน 1. ทุกคนในกลุ่มวางแผนการศึกษาค้นคว้า 2. แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบใน การศึกษาค้นคว้า 3. แพรและอิงฟ้าจัดหาวัสดุประกอบการ ทดลอง 4. พีชและโจโจ้จัดหน้าอุปกรณ์สำหรับทำ การทดลอง 5. ทุกคนในกลุ่มลงมือปฏิบัติ

9 ผลการ ทดลอง 1. หัวเชื่อ, น้ำ, ผงข้น และกรดมะนาวมา ผสมกัน น้ำก็จะออกมาเป็นสีขาวๆ ใสๆ หนืดๆ 2. น้ำที่ได้จากขั้นตอนแรก ผสมกับสีน้ำและ น้ำหอมกลิ่นมะนาว น้ำยาล้างจานก็จะ ออกมาเป็นสีส้มๆเหลืองๆ 3. นำมาทดลองล้างจานแล้ว ปรากฎว่า จาน สะอาดดี....

10 สรุปผล การ ทดลอง ทดลองน้ำยาล้างจานมาใช้ ผลปรากฎว่า สามารถล้างจานได้สะอาด ขจัดคราบมันได้หมดจดและมีกลิ่นหอม สะอาด

11 ผลที่คาดว่า จะได้รับ น้ำยาล้างจานที่ได้จากการทดลองนี้ สามารถล้างจานได้สะอาดเหมือนกับ ที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไป

12 เอกสารอ้ างอิง ชุดทำน้ำยาล้างจาน จากร้านเชียงใหม่ พลาสติก

13 ขณะที่คนหัวเชื้อและผงข้นเข้าด้วยกัน

14 หลังจากที่คนหัวเชื้อและผงข้นเข้า ด้วยกันเรียบร้อย

15 ก่อนใส่สีน้ำและ น้ำหอม

16 หลังใส่น้ำหอมและสีน้ำเรียบร้อย

17 หลังจากเทน้ำยา ล้างจานใส่ขวด เรียบร้อย

18 จัดทำ โดย 1. ด. ญ. ณัชชาหมั่นตะลุง เลขที่ 1 2. ด. ช. วรเมษ สิริธนากร เลขที่ 11 3. ด. ญ. มทนภาดา ประเสริฐ ดีเลขที่ 13 4. ด. ญ. ชัญญา ศรีสุรภา นนท์เลขที่ 19 คุณครูที่ ปรึกษา คุณครู สุพรรษา ลักขธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt มหัศจรรย์ น้ำยาล้าง จาน. ที่มาและ ความสำคัญของ โครงงาน ปัจจุบันในหลายๆบ้าน จำเป็นต้องใช้ น้ำยาล้างจาน และถ้าซื้อใน ตลาดอาจจะมีราคาสูง ทุกๆคนจึงศึกษาวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google