งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหัศจรรย์ น้ำยาล้างจาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหัศจรรย์ น้ำยาล้างจาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหัศจรรย์ น้ำยาล้างจาน

2 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ปัจจุบันในหลายๆบ้าน จำเป็นต้องใช้น้ำยาล้างจาน และถ้าซื้อใน ตลาดอาจจะมีราคาสูง ทุกๆคนจึงศึกษาวิธีทำ และถ้าหากในตลาดไม่มีขาย ทุกๆคนก็สามารถทำเองได้

3 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ต้องการศึกษาวิธีทำน้ำยาล้างจานที่มีคุณภาพขึ้น ใช้เอง

4 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
การทำน้ำยาล้างจาน สมมติฐานคือ น้ำยาล้างจานตามส่วนผสมที่ กำหนดในการศึกษาครั้งนี้(หัวเชื้อ ผงข้น กรดมะนาว สีน้ำ น้ำหอม) สามารถทำความสะอาดภาชนะได้เป็นอย่างดีเหมือนกับที่มีขายในห้าง สรรพสินค้าหรือตามท้องตลาด

5 ขั้นตอนการดำเนินการ เทหัวเชื้อลงในภาชนะ ใส่น้ำ 3 เท่าของหัวเชื้อ
คนให้เข้ากัน ค่อยๆใส่ผงข้นจนหมด คนให้ผงข้นละลาย ค่อยๆใส่กรดมะนาวทีละนิด ค่อยๆคนไปด้วย ใส่สีน้ำ(สีส้ม)ลงไปในน้ำยาล้างจาน คนให้เปลี่ยนสี ใส่น้ำหอมกลิ่นมะนาว

6 แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว... ขั้นตอนการดำเนินการ คนใช้เข้ากัน
เทน้ำยาล้างจานใส่ขวด แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว...

7 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บีกเกอร์ ตะเกียงไฟ ตะแกงจุดไฟ หัวเชื้อ
สีน้ำ(สีส้มๆเหลืองๆ) น้ำหอมกลิ่นมะนาว กรดมะนาว ผงข้น น้ำเปล่า

8 แผนการปฏิบัติงาน ทุกคนในกลุ่มวางแผนการศึกษาค้นคว้า
แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า แพรและอิงฟ้าจัดหาวัสดุประกอบการทดลอง พีชและโจโจ้จัดหน้าอุปกรณ์สำหรับทำการทดลอง ทุกคนในกลุ่มลงมือปฏิบัติ

9 ผลการทดลอง หัวเชื่อ, น้ำ, ผงข้น และกรดมะนาวมาผสมกัน น้ำก็จะออกมาเป็นสีขาวๆ ใสๆ หนืดๆ น้ำที่ได้จากขั้นตอนแรก ผสมกับสีน้ำและน้ำหอมกลิ่นมะนาว น้ำยาล้างจานก็จะออกมาเป็นสีส้มๆเหลืองๆ นำมาทดลองล้างจานแล้ว ปรากฎว่า จานสะอาดดี....

10 สรุปผลการทดลอง ทดลองน้ำยาล้างจานมาใช้ ผลปรากฎว่า สามารถล้างจานได้สะอาด
ขจัดคราบมันได้หมดจดและมีกลิ่นหอมสะอาด

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ น้ำยาล้างจานที่ได้จากการทดลองนี้ สามารถล้างจานได้สะอาดเหมือนกับ ที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไป

12 เอกสารอ้างอิง ชุดทำน้ำยาล้างจาน จากร้านเชียงใหม่พลาสติก

13 ขณะที่คนหัวเชื้อและผงข้นเข้าด้วยกัน

14 หลังจากที่คนหัวเชื้อและผงข้นเข้าด้วยกันเรียบร้อย

15 ก่อนใส่สีน้ำและน้ำหอม

16 หลังใส่น้ำหอมและสีน้ำเรียบร้อย

17 หลังจากเทน้ำยาล้างจานใส่ขวดเรียบร้อย

18 จัดทำโดย คุณครูที่ปรึกษา โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ด.ญ. ณัชชาหมั่นตะลุง เลขที่ 1 ด.ช. วรเมษ สิริธนากร เลขที่ 11 ด.ญ. มทนภาดา ประเสริฐดี เลขที่ 13 ด.ญ. ชัญญา ศรีสุรภานนท์ เลขที่ 19 คุณครูที่ปรึกษา คุณครู สุพรรษา ลักขธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt มหัศจรรย์ น้ำยาล้างจาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google