งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 ผู้เสนอ นางสาวสุนทราภรณ์ แก่นแก้ว 115210906157-0 นางสาวสุนิษาช่วยชูชิต 115210906166-1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 ความเป็นมาและ ความสำคัญ ความเป็นมาและ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ โครงงาน ขอบเขตของ โครงงาน วิธีการดำเนินการวิจัย หัวข้อรายละเอียด : ระบบสืบค้นข่าว ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบสืบค้นข่าว ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา โปรแกรมระบบสืบค้นข่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการ สืบค้นข่าวต่างๆ จัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อสะดวกในการค้นหาข่าว และลดเวลาในการค้นหาและการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาจะเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลเก็บรายละเอียด ข่าวข้อมูลเช่นบอกวันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch, Ad Value, PRValue(x3) เพื่อแสดงรายละเอียดข่าว ขนาด วันที่ ชื่อหนังสือพิมพ์

5 วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ข่าวและช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลในระบบการสืบค้น ข่าว สำหรับการค้นหาข่าว ข้อมูลข่าว หัวข้อข่าว คอลัมม์ ที่อยากจะทราบสามารถใส่ข้อมูลว่าต้องการ ทราบหัวข้อข่าวเรื่องไหนวันไหนสามารถใส่ข้อมูลลงไป ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเองสะดวกและประหยัดเวลา

6 ขอบเขตของโครงงาน ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวเป็นระบบที่สามารถช่วย ค้นหาข้อมูลข่าว จะมี วันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อ หนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch, Ad Value, PRValue(x3) สะดวกในการค้นหาเป็นระบบ ค้นหาแบบง่ายระบบนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะ เป็นนักศึกษาหรืออาจารย์

7 คำสืบค้น ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ Col.Inch Ad Value PRValue(x3) จำกัดการสืบค้น คลิป ขาว - ดำ สี่สี สืบค้น ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8 คำสืบค้น ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ Col.Inch Ad Value PRValue(x3) จำกัดการสืบค้น คลิป ขาว - ดำ สี่สี สืบค้น ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น้ำดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am...

9 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการค้นหา 1,2,3,…,last

10 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข่าวใหม่ 1,2,3,…,last

11 USERNAME PASSWORD เข้าสู่ระบบ ตกลง ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียน

12 USERNAME PASSWORD ชื่อ - นามสกุล ลงทะเบียน ตกลง ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ดาวน์โหลด ppt ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google