งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพัฒนะ ศรีม่วง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางานการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ละเมียด โพธิ์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพัฒนะ ศรีม่วง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางานการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ละเมียด โพธิ์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพัฒนะ ศรีม่วง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางานการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ละเมียด โพธิ์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 โปรแกรมที่ใช้ในการทำสื่อ 1. สร้างข้อสอบในโปรแกรม webquest 2. สร้างข้อมูลเนื้อหาในโปรแกรม Power Point 3. สร้าง VDO เพื่อเป็นสีสันให้กับสื่อใน โปรแกรม Movie Maker 4. อัดเสียงในโปรแกรม Movie Maker หรือโปรแกรมอัดเสียงโดยตรง 5. นำข้อมูลที่สร้างมาทั้งหมดมารวมกัน ในโปรแกรม Producer และจะได้เป็นสื่อ การเรียนการสอน (CAI)

3 สร้างข้อสอบในโปรแกรม webquest

4 ภาพสำเร็จของข้อสอบ

5 สร้างข้อมูลเนื้อหาในโปรแกรม Power Point

6 ภาพที่สำเร็จของการสร้างเนื้อหา Power Point

7 สร้าง VDO เพื่อเป็นสีสันให้กับสื่อใน โปรแกรม Movie Maker

8 อัดเสียงในโปรแกรม Movie Maker หรือ โปรแกรมอัดเสียงโดยตรง

9 นำข้อมูลที่สร้างมาทั้งหมดมารวมกันใน โปรแกรม Producer และจะได้เป็นสื่อ การเรียนการสอน (CAI)

10 ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนของการสร้าง สื่อก็จะได้สื่อตามที่ต้องการ แต่ถ้าข้าม ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป ทางตัว โปรแกรมจะส่งผลทำให้สื่อไม่สมบูรณ์ ในทันที


ดาวน์โหลด ppt นายพัฒนะ ศรีม่วง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางานการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ละเมียด โพธิ์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google