งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
นายพัฒนะ ศรีม่วง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ละเมียด โพธิ์แก้ว  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 โปรแกรมที่ใช้ในการทำสื่อ
1. สร้างข้อสอบในโปรแกรม webquest 2.สร้างข้อมูลเนื้อหาในโปรแกรม Power Point 3.สร้าง VDO เพื่อเป็นสีสันให้กับสื่อในโปรแกรม Movie Maker 4.อัดเสียงในโปรแกรม Movie Maker หรือโปรแกรมอัดเสียงโดยตรง 5. นำข้อมูลที่สร้างมาทั้งหมดมารวมกันในโปรแกรม Producer และจะได้เป็นสื่อการเรียนการสอน (CAI)

3 สร้างข้อสอบในโปรแกรม webquest

4 ภาพสำเร็จของข้อสอบ

5 สร้างข้อมูลเนื้อหาในโปรแกรม Power Point

6 ภาพที่สำเร็จของการสร้างเนื้อหา Power Point

7 สร้าง VDO เพื่อเป็นสีสันให้กับสื่อในโปรแกรม Movie Maker

8 อัดเสียงในโปรแกรม Movie Maker หรือโปรแกรมอัดเสียงโดยตรง

9 นำข้อมูลที่สร้างมาทั้งหมดมารวมกันในโปรแกรม Producer และจะได้เป็นสื่อการเรียนการสอน (CAI)

10 ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนของการสร้างสื่อก็จะได้สื่อตามที่ต้องการ แต่ถ้าข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป ทางตัวโปรแกรมจะส่งผลทำให้สื่อไม่สมบูรณ์ในทันที


ดาวน์โหลด ppt ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google