งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก

2 ชชื่อ-สกุล ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
แนะนำวิทยากร ชชื่อ-สกุล ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ การศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ป.กศ. ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเลย พ.ม. พิเศษครูมัธยม ศึกษาด้วยตนเอง ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูอุดรธานี กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

3 ประสบการณ์รับราชการ ครูผู้สอน(ครูน้อย) ครูใหญ่
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ปัจจุบัน)

4 ประสบการณ์การสอบ เป็นกรรมการดำเนินการสอบ จัดสนามสอบ ออกข้อสอบบรรจุครู ครูใหญ่ สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ครูธุรการ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย หนองบัวลำภู สกลนคร อุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ ถึงปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google