งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาด เล็ก. แนะนำวิทยากร ชชื่อ - สกุล ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ การศึกษาสาขาวิชาสถาบัน ป. กศ. ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาด เล็ก. แนะนำวิทยากร ชชื่อ - สกุล ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ การศึกษาสาขาวิชาสถาบัน ป. กศ. ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาด เล็ก

2 แนะนำวิทยากร ชชื่อ - สกุล ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ การศึกษาสาขาวิชาสถาบัน ป. กศ. ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเลย พ.ม.พ.ม. พิเศษครูมัธยมศึกษาด้วยตนเอง ค.บ.ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยครูอุดรธานี กศ. ม. การบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก

3 ประสบการณ์รับราชการ ครูผู้สอน ( ครูน้อย ) ครูใหญ่ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ( ปัจจุบัน )

4 ประสบการณ์การสอบ เป็นกรรมการดำเนินการสอบ จัดสนามสอบ ออกข้อสอบ บรรจุครู ครูใหญ่ สอบ สัมภาษณ์ พนักงานราชการ ครูธุรการ สำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดเลย หนองบัวลำภู สกลนคร อุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๓๓ ถึงปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt แนะนำผู้ดูแลโรงเรียนขนาด เล็ก. แนะนำวิทยากร ชชื่อ - สกุล ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ การศึกษาสาขาวิชาสถาบัน ป. กศ. ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google