งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชา โครงงาน / โครงการ ของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชา โครงงาน / โครงการ ของนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชา โครงงาน / โครงการ ของนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ใน งานนิทรรศการวันวิชาการ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ

2 ว่าที่ ร. ต. ดร. เจตน์ คง ด้วง รองผู้อำนวยการฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ ประธานเปิดงานนิทรรศการ วันวิชาการ

3 นักศึกษา ปวส.2.2 สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และครู. อารยา โพธิ์พันธุ์ ครูที่ ปรึกษาโครงการ นำผลงานที่ จัดทำใน รายวิชา โครงการ มาจัด แสดง และสาธิตการใช้ โปรแกรมที่ พัฒนาขึ้น

4 นักศึกษา ปวส.2.2 สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และครู. อารยา โพธิ์พันธุ์ - ครู ประสิทธิ์ ชูสกุล ครูที่ปรึกษา โครงการ ร่วม นำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชา โครงงาน / โครงการ ของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google