งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inkets 1 ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ผู้สอนอาจารย์ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inkets 1 ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ผู้สอนอาจารย์ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 inkets 1 ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ผู้สอนอาจารย์ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก

2 inkets 2 หลักสูตรที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี

3 inkets 3 ระดับปริญญาโท ( บัณฑิต วิทยาลัย ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (M.P.A)

4 inkets 4 ตัวอย่างการแทรกรูปภาพ

5 inkets 5 ตัวอย่างไฟล์วิดีโอ.mpg Let flowers do the talking

6 inkets 6 การสร้างตาราง ยอดขาย / กำไร ชื่อ บริษัท ปี อัตรา กำไร สุทธิ (%) กำไร สุทธิ อัตรา กำไร ขั้นต้น (%) กำไร ขั้นต้น ยอดขา ย 4.020005.5400040000XXX2551 4.523005.3450050000AAA2551 5.527006.5500060000XXX2552 3.921004.5550070000AAA2552

7 inkets 7 การสร้างผังองค์กร ซอฟท์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติการตัวแปลภาษา ซอฟท์แวร์ ประยุกต์ ซอฟท์แวร์ สำเร็จ ซอฟท์แวร์ใช้ งานเฉพาะ

8 inkets 8 การสร้างผังองค์กร ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติการตัวแปลภาษา ซอฟท์แวร์ ประยุกต์ ซอฟท์แวร์ สำเร็จ ซอฟท์แวร์ใช้ งานเฉพาะ

9 inkets 9 การสร้างแผนภูมิ หรือ กราฟ


ดาวน์โหลด ppt Inkets 1 ตัวอย่างการนำเสนองาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ผู้สอนอาจารย์ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google