งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CL IP V I D I O - จุดประสงค์การเรียนรู้ และสื่อการสอน - ลักษณะของกลุ่มผู้เรียนตัดต่อคลิ๊ป และความพร้อม - การตัดต่อคลิ๊ปวีดีโอ โปรแกรม Format FactoryFormat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CL IP V I D I O - จุดประสงค์การเรียนรู้ และสื่อการสอน - ลักษณะของกลุ่มผู้เรียนตัดต่อคลิ๊ป และความพร้อม - การตัดต่อคลิ๊ปวีดีโอ โปรแกรม Format FactoryFormat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CL IP V I D I O - จุดประสงค์การเรียนรู้ และสื่อการสอน - ลักษณะของกลุ่มผู้เรียนตัดต่อคลิ๊ป และความพร้อม - การตัดต่อคลิ๊ปวีดีโอ โปรแกรม Format FactoryFormat Factory โปรแกรม Total Video ConverterTotal Video Converter - การรวมภาพ และคลิ๊ปวีดีโอ โปรแกรม Windows Movie MakerWindows Movie Maker โปรแกรม Proshow ProducerProshow Producer โปรแกรม UleadUlead โปรแกรม Power DirectorPower Director - Effect และ Transition - ถาม – ตอบ และลงมือปฏิบัติ

2 Story Board ชื่อเรื่อง แนะนำตัว รายละเอียด และความคิด สร้างสรรค์ บทสรุป ขอบคุณ

3 ประเด็นให้พิจารณา 1. คุณภาพแสง และฉาก 2. คุณภาพเสียง และเสียงประกอบ 3. effect และ transition 4. นักแสดง เสื้อผ้า หน้าผม 5. การแสดงออก และอารมณ์ 6. เนื้อหาทั้งคุณภาพ ปริมาณ และข้อคิด 7. ก้มดูเอกสารให้น้อยที่สุด 8. นวัตกรรม และเทคโนโลยี 9. ผลต่อผู้ชมตามวัตถุประสงค์ 10. ภาพรวม http://www.thaiall.com/handbill


ดาวน์โหลด ppt CL IP V I D I O - จุดประสงค์การเรียนรู้ และสื่อการสอน - ลักษณะของกลุ่มผู้เรียนตัดต่อคลิ๊ป และความพร้อม - การตัดต่อคลิ๊ปวีดีโอ โปรแกรม Format FactoryFormat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google