งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ มีแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ คณะกรรมการทุกคนไว้สำหรับ ติดต่องาน มีแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ คณะกรรมการทุกคนไว้สำหรับ ติดต่องาน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ราชการและเอกชน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ราชการและเอกชน มีแผนการถ่ายทอดความรู้ตาม ความต้องการของเกษตรกรเป็น รายปี มีแผนการถ่ายทอดความรู้ตาม ความต้องการของเกษตรกรเป็น รายปี

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อ การส่งออก ชื่อกิจกรรม ผลิตมะม่วงนอกฤดู สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านคลองสาม ต. ยางงาม อ. หนองไผ่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ มะม่วง คุณภาพดี ขั้นตอนและวิธีการ ใช้สารแพคโคบู ทาโซนบังคับไม่ให้แตกยอดอ่อนให้ สะสมอาหารอย่างเดียว และบำรุงดูและ รักษาตามระบบการจัดการคุณภาพพืช และรวมกลุ่มการจำหน่ายให้ตัวแทน บริษัทส่งออกนอก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตมะม่วงนอกฤดู สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต. ยาง งาม อ. หนองไผ่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย โกวิท ฉวยศรี ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การผลิตมะม่วงนอกฤดู การผลิตมะม่วงนอกฤดู

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การทำน้ำส้มควันไม้ การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การทำน้ำส้มจาก ควันไม้ การทำน้ำส้มจาก ควันไม้ การทำน้ำหมัก ชีวภาพ การทำน้ำหมัก ชีวภาพ ศูนย์บริการฯ มี ความพร้อมในการ บริการประชาชน ศูนย์บริการฯ มี ความพร้อมในการ บริการประชาชน

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google