งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
มีแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคณะกรรมการทุกคนไว้สำหรับติดต่องาน บูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน มีแผนการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรเป็นรายปี

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออก ชื่อกิจกรรม ผลิตมะม่วงนอกฤดู สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านคลองสาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ มะม่วงคุณภาพดี ขั้นตอนและวิธีการ ใช้สารแพคโคบูทาโซนบังคับไม่ให้แตกยอดอ่อนให้สะสมอาหารอย่างเดียว และบำรุงดูและรักษาตามระบบการจัดการคุณภาพพืชและรวมกลุ่มการจำหน่ายให้ตัวแทนบริษัทส่งออกนอก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตมะม่วงนอกฤดู สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายโกวิท ฉวยศรี ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตมะม่วงนอกฤดู

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตมะม่วงนอกฤดู การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การทำน้ำส้มจากควันไม้ การทำน้ำหมักชีวภาพ ศูนย์บริการฯ มีความพร้อมในการบริการประชาชน

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google