งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่า ช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาการแปร ข้าวสังข์หยด จัดทำโดย สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลพนางตุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่า ช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาการแปร ข้าวสังข์หยด จัดทำโดย สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลพนางตุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่า ช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาการแปร ข้าวสังข์หยด จัดทำโดย สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลพนางตุง การบริหารจัดการชุมชน โดยการรวมกลุ่มการ ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

2 ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อ. ควน ขนุน จ. พัทลุง โทร.089-9781044,074-608003

3 ผู้ก่อตั้ง นางมาลี พัน วงศ์ ที่ปรึกษา เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อาศรมภูมิปัญญาสุขภาวะ วิทยาลัย ภูมิปัญญาชุมชน

4 โดย เยาวชนกลุ่มรักบ้าน เกิด

5 วัสดุอุปกรณ์ ข้าวสังหยด กระจุด ทำเป็นแบ็คเก็ด เช่น กระสอบนั่ง ครกสี ( มือครกสี ) กระด้ง ครกตำ เครื่องซีนถุง เครื่องอบสมุนไพร

6 ครกตำ ข้าว

7 กระด้ง และ กระบุง

8 เครื่องอบ สมุนไพร เครื่องซี นถุง

9 ขั้นตอนการทำ

10 นำข้าวข้าวเปลือกสังข์หยด มาสีด้วย ครกสีข้าว... ใช้กำลังล้วนๆ

11 นำ ข้าวเปลือก ที่สีจนเม็ด แตก มาตำ

12 ใช้กระด้งขวัด ให้กากหรือจมูก ข้าว และแกลบ ออกไป

13 ก็ได้เป็นข้าวสังข์หยด พร้อม หุง

14 นำข้าวสังข์หยด ใส่ถุง แล้วซีนถุง

15 นำใส่แพ็คเก็ต กระจูด

16 สวยงามพร้อมขาย...... แล้วครับ

17 การทำจมูกข้าว

18 นำจมูกข้าวมา คั่ว ให้กลิ่นหอม

19 นำจมูกข้าวที่ คั่วแล้ว กรอง กาก

20 นำมาใส่ถุง เป็นสินค้า จมูกข้าว สังข์หยด พร้อมขาย แล้ว ครับ ใส่แคปซูล

21 ปัญหาอุปสรรค สถานที่ในการทำงานไม่พร้อม เช่น ลานทำงาน เป็นพื้นดิน ทาง กลุ่มจึงต้องการ ให้เทศบาลจัด งบประมาณ ในการลาดพื้น กั้นห้อง และต่อเติมโรงเรือน ใน การประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ มากยิ่งขึ้น ต้องการให้เทศบาล สนับสนุน เงินทุนในการหมุนเวียน วัตถุดิบ เช่น ในการซื้อข้าวเปลือก

22

23


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่า ช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาการแปร ข้าวสังข์หยด จัดทำโดย สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลพนางตุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google