งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกันก่อสร้างศูนย์บริการฯ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ การจัดการความรู้ (KM) ในเรื่องโครงการต่างๆ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการอย่างแท้จริง เช่น ศูนย์ข้าวชุมชน (กิจกรรมข้าวซ้อมมือ) การเลี้ยงแพะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ วางแผนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ปลูกป่าชายเลน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ำ ชื่อกิจกรรม การแปรรูปปลาดุกร้า สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ต.ท่าซัก อ.เมือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปลาดุกร้า ขั้นตอนและวิธีการ - นำปลาดุกสดที่เตรียมไว้มาตัดส่วนหัวออก - เอาไส้ออกล้างน้ำให้สะอาด - นำมาผึ่งในตะแกรงจนตัวปลาแห้งหมาดๆ - ผสมเกลือและน้ำตาล ตามสัดส่วนให้เข้ากันดี

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
- นำส่วนผสมตามข้อ 4 ใส่ท้องปลาพอประมาณ - นำปลาที่หมักได้จากข้อ 5 ลงหมักในโอ่งมังกรปิดฝาให้มิดชิด ทิ้งไว้ 2 คืน - นำปลาที่หมักได้ออกตากแดด 4 วัน (แต่ละวันหลังจากเก็บแล้วนำปลามาห่อกระดาษซับมัน) รุ่งขึ้นนำปลาไปตากแดดอีก ทำอย่างนี้สลับกัน 4 ครั้ง - เก็บปลาโดยใส่ถังพลาสติกโดยชั่งน้ำหนักถุงละ 0.5 กิโลกรัม แล้วซีลด้วยเครื่องซีล หรือเครื่องสุญญากาศ ส่งจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การแปรรูปปลาดุกร้า สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ต.ท่าซัก อ.เมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางบุญนำ กรองไชย ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร มีความรู้ในกระบวนการทำปลาดุกร้าเป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ บุคคลทั่วไป และกลุ่มต่างๆ ที่มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี และเป็นวิทยากรให้สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวไปเรียนรู้อีกด้วย

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การวิจัยและผลิตอาหารสัตว์จนได้สูตรอาหาร “การเลี้ยงปลาดุก” ซึ่งเป็นความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน การทำไข่เค็ม

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google