งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกัน ก่อสร้างศูนย์บริการฯ โดยไม่ใช้ งบประมาณของทางราชการ คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกัน ก่อสร้างศูนย์บริการฯ โดยไม่ใช้ งบประมาณของทางราชการ การจัดการความรู้ (KM) ใน เรื่องโครงการต่างๆ โดยไม่ใช้ งบประมาณของทางราชการ อย่างแท้จริง เช่น ศูนย์ข้าว ชุมชน ( กิจกรรมข้าวซ้อมมือ ) การเลี้ยงแพะ การจัดการความรู้ (KM) ใน เรื่องโครงการต่างๆ โดยไม่ใช้ งบประมาณของทางราชการ อย่างแท้จริง เช่น ศูนย์ข้าว ชุมชน ( กิจกรรมข้าวซ้อมมือ ) การเลี้ยงแพะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ วางแผนการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เช่น การ รณรงค์ปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ วางแผนการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เช่น การ รณรงค์ปลูกป่าชายเลน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้ำ ชื่อกิจกรรม การแปรรูปปลาดุกร้า สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ต. ท่าซัก อ. เมือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปลาดุกร้า ขั้นตอนและวิธีการ - นำปลาดุกสดที่เตรียมไว้มาตัด ส่วนหัวออก - เอาไส้ออกล้างน้ำให้สะอาด - นำมาผึ่งในตะแกรงจนตัวปลา แห้งหมาดๆ - ผสมเกลือและน้ำตาล ตาม สัดส่วนให้เข้ากันดี

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) - นำส่วนผสมตามข้อ 4 ใส่ท้องปลา พอประมาณ - นำปลาที่หมักได้จากข้อ 5 ลงหมัก ในโอ่งมังกรปิดฝาให้มิดชิด ทิ้งไว้ 2 คืน - นำปลาที่หมักได้ออกตากแดด 4 วัน ( แต่ละวันหลังจากเก็บแล้วนำปลามา ห่อกระดาษซับมัน ) รุ่งขึ้นนำปลาไป ตากแดดอีก ทำอย่างนี้สลับกัน 4 ครั้ง - เก็บปลาโดยใส่ถังพลาสติกโดยชั่ง น้ำหนักถุงละ 0.5 กิโลกรัม แล้วซีลด้วย เครื่องซีล หรือเครื่องสุญญากาศ ส่ง จำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การแปรรูปปลาดุกร้า สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ต. ท่าซัก อ. เมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางบุญนำ กรองไชย ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร มีความรู้ในกระบวนการทำปลา ดุกร้าเป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ บุคคลทั่วไป และกลุ่มต่างๆ ที่มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี และเป็น วิทยากรให้สมาชิกสายใยรักแห่ง ครอบครัวไปเรียนรู้อีกด้วย มีความรู้ในกระบวนการทำปลา ดุกร้าเป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ บุคคลทั่วไป และกลุ่มต่างๆ ที่มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี และเป็น วิทยากรให้สมาชิกสายใยรักแห่ง ครอบครัวไปเรียนรู้อีกด้วย

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การวิจัยและผลิตอาหารสัตว์ จนได้สูตรอาหาร “ การ เลี้ยงปลาดุก ” ซึ่งเป็นความ ต้องการของเกษตรกรอย่าง แท้จริง การวิจัยและผลิตอาหารสัตว์ จนได้สูตรอาหาร “ การ เลี้ยงปลาดุก ” ซึ่งเป็นความ ต้องการของเกษตรกรอย่าง แท้จริง

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การผลิตอาหาร สัตว์ การผลิตอาหาร สัตว์ การผลิตน้ำดื่มเพื่อ ชุมชน การผลิตน้ำดื่มเพื่อ ชุมชน การทำไข่เค็ม การทำไข่เค็ม

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google