งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว 50381680 นาย อนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว 50383196 นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว 50383257 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว 50381680 นาย อนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว 50383196 นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว 50383257 อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว 50381680 นาย อนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว 50383196 นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว 50383257 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ศลิษาวีรพันธุ์

3

4  1. พัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกข้าวให้มี ขนาดเล็กเพื่อใช้สำหรับเครื่องสีข้าวใน ครัวเรือน  2. ใช้ทุนในการผลิตต่ำ สีข้าวได้ คุณภาพ  3. ช่วยให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากข้าว ที่ใหม่และไม่มีการขัดสี

5  พัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกข้าวขนาด เล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน  ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะ เปลือกโดยพิจารณาจาก - ประสิทธิภาพการกะเทาะ - คุณภาพข้าวหลังกะเทาะ - อัตราในการกะเทาะเปลือก - การใช้พลังงาน

6  1. สะดวกสำหรับคนที่ต้องการ รับประทานข้าวกล้อง  2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวสารที่มี ราคาสูง  3. ช่วยเกษตรกรขายข้าวในราคาที่ สูงขึ้น

7 1. ทฤษฏีข้าว 1.1 องค์ประกอบของเมล็ดข้าวเปลือก 1.2 ลักษณะข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่ การสี 2. ทฤษฎีเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก ที่มี ใช้งานในปัจจุบัน

8

9

10

11 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

12 1. ค่าวัสดุที่ใช้สร้างเครื่องกะเทาะ 2. ค่าดำเนินการในการทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องกะเทาะ 3. ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว 50381680 นาย อนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว 50383196 นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว 50383257 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google