งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว นายอนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว นายอนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว นายอนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศลิษา วีรพันธุ์

3

4 1.พัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกข้าวให้มีขนาดเล็กเพื่อใช้สำหรับ เครื่องสีข้าวในครัวเรือน
2.ใช้ทุนในการผลิตต่ำ สีข้าวได้คุณภาพ 3. ช่วยให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากข้าวที่ใหม่และไม่มีการขัดสี

5 พัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกข้าวขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะเปลือกโดยพิจารณาจาก - ประสิทธิภาพการกะเทาะ - คุณภาพข้าวหลังกะเทาะ - อัตราในการกะเทาะเปลือก - การใช้พลังงาน

6 1. สะดวกสำหรับคนที่ต้องการรับประทานข้าวกล้อง
2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวสารที่มีราคาสูง 3. ช่วยเกษตรกรขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น

7 2. ทฤษฎีเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก ที่มีใช้งานในปัจจุบัน
1. ทฤษฏีข้าว 1.1 องค์ประกอบของเมล็ดข้าวเปลือก 1.2 ลักษณะข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การสี 2. ทฤษฎีเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก ที่มีใช้งานในปัจจุบัน

8

9

10

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน

12 1. ค่าวัสดุที่ใช้สร้างเครื่องกะเทาะ 2
1. ค่าวัสดุที่ใช้สร้างเครื่องกะเทาะ 2. ค่าดำเนินการในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกะเทาะ 3. ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทำโครงงาน นายอัครพล คำตะวงษ์ รหัสประจำตัว นายอนุวัฒน์ เหมืองหม้อ รหัสประจำตัว นายอิทธิเชษฐ์ พรศิวะกุล รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google