งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนการดำเนินการ ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร บุษริน เพ็งบุญ โรงพยาบาลอินทร์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนการดำเนินการ ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร บุษริน เพ็งบุญ โรงพยาบาลอินทร์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนการดำเนินการ ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร บุษริน เพ็งบุญ โรงพยาบาลอินทร์บุรี

2 รูปแบบการดำเนินงาน แบ่งเป้น 2 ส่วน คือ 1. ให้บริการเชิงรับในโรงพยาบาล - ดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ - ให้บริการคลินิกอดบุหรี่ - บริการเลิกบุหรี่แบบ one stop service ในคลินิก โรคเรื้อรัง 2. ให้บริการเชิงรุกในชุมชน - ดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ - ดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ - ดำเนินงานวัดปลอดบุหรี่ - บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่

3 ให้บริการเชิงรับในโรงพยาบาล ดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 ด้วยรูปแบบ จัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ คัดกรองประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยและญาติ ให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ในงานประจำ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง / หลากหลายรูปแบบ

4

5 ให้บริการเชิงรับในโรงพยาบาล ( ต่อ ) - ให้บริการคลินิกอดบุหรี่ - บริการเลิกบุหรี่แบบ one stop service ใน คลินิกโรคเรื้อรัง คัดกรองประวัติการสูบบุหรี่และการได้รับควัน บุหรี่มือสองโดยเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก ผู้ป่วยสูบบุหรี่ได้รับการปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่ รายบุคคล / รายกลุ่มในคลินิก ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ได้รับความรู้เรื่องบุหรี่มือสองและการพูดคุย เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ให้คนในครอบครัวแบบ รายบุคคล / รายกลุ่มในคลินิก / แจกเอกสาร การติดตาม / ประเมินผล

6 ให้บริการเชิงรุกในชุมชน ดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ - ช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน - ป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่ - บ้านปลอดบุหรี่

7

8

9 ดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

10 ดำเนินงานวัดปลอดบุหรี่

11

12 การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

13

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนการดำเนินการ ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ แบบครบวงจร บุษริน เพ็งบุญ โรงพยาบาลอินทร์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google